Zjednodušování administrativy fondů EU: Ohlédnutí za 5. Kulatým stolem MMR

24. října 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj se dne 22. října 2018 sešlo přes 130 odborníků na čerpání dotací z fondů EU. V rámci 5. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 diskutovali o možnostech zjednodušování administrativní zátěže, které čelí žadatelé a příjemci dotací z evropských fondů.

„Kulatým stolem k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, v pořadí již pátým, pokračovala úspěšná série diskuzí s odbornou veřejností z řad zástupců pracovních skupin a nejrůznějších institucí. Jsem ráda, že byl o akci velký zájem a oceňuji věcnou a odbornou diskuzi, která v reakci na jednotlivá vystoupení proběhla. Problematika zjednodušování administrativní zátěže bude i nadále v popředí našeho zájmu a tématu se budeme rozhodně věnovat i v příštích měsících,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská.

Olga Nebeská zahájila celou akci svým vystoupením, ve kterém shrnula dosavadní vývoj příprav nadcházejícího programového období 2021-2027. Zaměřila se především na návrhy Evropské Komise, které povedou ke zjednodušení administrativní zátěže, ale uvedla zároveň i ta nařízení, o kterých bude Česká republika ještě vést diskuzi.

Se svým vystoupením navázal Jan Gregor, zástupce za Českou republiku u Evropského účetního dvora (EÚD), který hovořil o čtyřech zásadách, které EÚD identifikoval jako nutné předpoklady k tomu, aby se zjednodušení administrativy dalo považovat za efektivní.

Diskuze 5. Kulatého stolu pokračovala vystoupením Jiřího Remra z Institutu evaluací a sociálních analýz, který auditoriu představil výsledky veřejné konzultace k problematice administrativní zátěže. Na něj navázal Tomáš Vyhnánek, náměstek pro řízení sekce Finančního řízení a auditu Ministerstva financí, který prezentoval postoj Auditního orgánu k návrhům Evropské Komise.

Na závěr si vzala slovo ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj, Kateřina Neveselá, která hovořila o nutnosti zajistit vedle zjednodušování také transparentnost procesu čerpání dotací z fondů EU.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS