STAROSTO PROJEKTUJ

16. října 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí návštěvníci,
nové webové stránky Vám chtějí ukázat návod a přidat doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných ve Vašich obcích.

Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si můžete na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány
v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Věříme, že pro Vás budou tyto stránky prospěšné a že přispějí ke zdárné realizaci Vašich plánovaných investičních projektů.

http://www.projektuj.smocr.cz/

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS