OCHRÁNCI PŘÍRODY A STAROSTOVÉ VÝSADÍ DVOUSTÝ KILOMETR ALEJÍ NA PODBLANICKU

15. října 2018

Michael Jettmar

Výsadba jubilejní aleje završí 20 let spolupráce Českého svazu ochránců přírody Vlašim a měst a obcí při obnově alejí na Podblanicku. Akce začne v pátek 19. října 2018 v 11h nad obcí Ratměřice u památníku bitvy u Jankova. Sázení mladých lip se ujmou sami starostové spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a hejtmankou Středočeského kraje Jarmilou Jermanovou-Pokornou.

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi se zabývá obnovou alejí od roku 1998. Mezi prvními byla vysazena javorová alej na bývalý popravčí vrch Spravedlnost nad Vlašimí. Od té doby ochránci vysadili více než 30 tisíc lip, dubů, javorů ovocných dřevin a dalších stromů ve 313ti alejích ve spolupráci se 70ti obcemi a městy Podblanicka.

Kde vzniknou nové aleje, ochránci pečlivě plánují ve spolupráci s obcemi a Agenturou ochrany přírody a krajiny. „Zaměřujeme se především na rekonstrukci zanikajících a výsadbu nových alejí v zemědělské krajině. Naším cílem není jen zkrášlení krajiny. Aleje především chrání zemědělskou půdu před erozí a zvyšují biodiverzitu,“ uvedl jednatel ČSOP Vlašim Ing. Karel Kříž, který stál u zrodu projektu.

V některých případech se podařilo výsadbu spojit i s tvorbou cyklotras, s obnovou samotné cesty nebo dalších prvků v aleji – kapliček, křížků, zídek, laviček apod. Typickým příkladem je obnova památné křížové cesty u Načeradce.

S jakým ohlasem se činnost ochránců přírody setkává, okomentoval předseda ČSOP Vlašim Ing. Pavel Pešout: „V posledních letech se přístup lidí k přírodě a ke krajině, ve které žijí, mění. Pozorujeme to i u nás na Podblanicku. Města a obce se daleko více věnují svému okolí. Vstřícní jsou i mnozí hospodáři, kteří si uvědomující dlouhodobou neudržitelnost velkých lánů zcelených v období socialismu.“

Stejně důležitá jako samotná výsadba je následná péče o alej. Tu zajišťují samy obce. Např. Obec Ratměřice, kde se akce koná, na svém území pečuje již o několik nově vysazených alejí a další plánuje.

Výsadba alejí a remízů v zemědělské krajině Podblanicka podporuje především Ministerstvo životního prostředí z Programu péče o krajinu a Středočeský kraj.

Slavnostní výsadbu 200. km alejí pořádají Český svaz ochránců přírody Vlašim a Obce Ratměřice a Jankov.

Ing. Karel Kříž, jednatel ČSOP Vlašim
karel.kriz@csop.cz
777 800 458

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS