MMR pořádá semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019

10. října 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1, se uskuteční v pátek 19. října 2018 od 10.00 hodin 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Předpokládaná doba trvání je do 13.30 hodin. 2. seminář se stejnou náplní proběhne v pátek 26. 10. 2018 v Praze 1 na zatím přesně neurčeném místě.

Přesná adresa konání bude doplněna bezprostředně po zarezervování sálu. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné semináře pravidelně každý rok po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení. Cílem semináře je seznámit žadatele s podmínkami vyhlášených podprogramů a dalšími informacemi důležitými pro podání žádosti a samotnou realizaci akce.

Program:

09:45 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:30 Aktuální informace k podprogramům na rok 2019
10:30 - 11:00 Podprogram Technická infrastruktura
11:00 - 12:30 Podprogram Podporované byty
12:30 - 13:15 Podprogram Bytové domy bez bariér
13:15 Dotazy

Dopravní spojení: nejlépe tramvají č. 2, 17 a 18 – zastávka Staroměstská, případně metro trasa A (stanice Staroměstská) nebo trasa B (stanice Můstek). Také je vhodné dopravní spojení autobusem č. 194 – zastávka Staroměstské náměstí.

Pro veřejnost je do Akademie veřejného investování (AVI) zřízen také bezbariérový přístup Pařížskou ulicí č. 6. Pro případ takového přístupu je nutné předem upozornit kontaktní osobu konzultačních dnů paní Marcelu Frantikovou, e-mail: marcela.frantikova@mmr.cz, tel.: 224 864 032.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě je možná účast maximálně dvou osob za žadatele o dotaci.

Účast na semináři prosím potvrzujte na e-mail: seminar@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS