IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální bydlení

18. září 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), včera ukončilo příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun.

„Potvrdilo se nám, že je velice důležité financovat sociální bydlení, protože je o tento typ projektů především mezi obcemi veliký zájem. Proces hodnocení projektů by měl být dokončen na jaře příštího roku,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Konkrétně ve výzvě „Sociální bydlení II“ s alokací 600 mil. Kč z EFRR bylo podáno 73 projektů za téměř 615 mil. Kč. Ve výzvě „Sociální bydlení II (SVL)“ s alokací 1,4 mld. Kč bylo zaregistrováno dokonce 316 projektů za více než 2,8 mld. Kč z EFRR. Jedná se tedy o dvojnásobně vyšší zájem o finanční prostředky, než kolik je v této výzvě k dispozici. Celkem bylo zaregistrováno 389 projektů za celkem téměř 3,5 mld. Kč z EFRR.

„Projekty bude hodnotit stejně, jako u všech výzev IROP, Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Následně budou seřazeny podle dosaženého bodového hodnocení. Projekty, na které nebude k dispozici alokace dané výzvy, budou zařazeny do zásobníku náhradních projektů,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Další výzvy na sociální bydlení již v IROP vzhledem k vyčerpání alokace na individuální výzvy vyhlášeny nebudou, ale stále je možné až do roku 2022 podávat projekty do průběžných integrovaných výzev. Jedná se o následující výzvy:

Výzva č. 83 – Sociální bydlení – integrované projekty ITI
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-83-Socialni-bydleni-in-projekty-ITI
V této výzvě je k dispozici ještě cca 200 mil. Kč z EFRR, projekty je možné podávat v příslušných podvýzvách v Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské aglomeraci a Ústecko-chomutovské aglomeraci.

Výzva č. 84 – Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-84-Socialni-bydleni-in-projekty-IPRU
V této výzvě je k dispozici ještě cca 60 mil. Kč z EFRR. Projekty je možné podávat v příslušných podvýzvách v IPRÚ Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.

Výzva č. 85 – Sociální bydlení – integrované projekty CLLD
http://irop.mmr.cz/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD
V této výzvě je k dispozici cca 380 mil. Kč z EFRR. Projekty je možné podávat v příslušných podvýzvách těch Místních akčních skupin (MAS), které mají aktivitu sociální bydlení uvedenu ve své strategii.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS