MAS Posázaví rozděluje první dotace z OP Zaměstnanost a IROP

13. září 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Posázaví vybrala první projekty k finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě OP Z, kde bylo alokováno 8,7 milionu Kč, doporučila dotaci pro projekty zaměřené na koordinaci sociální práce v mikroregionech CHOPOS a Voticko. V první výzvě IROP s alokací 27,9 milionu Kč doporučila podpořit všech sedm přihlášených projektů předškolních a školských zařízení, i když jejich celkové požadované náklady alokovanou částku přesahují – Výběrová komise navrhne Výkonnému výboru tuto částku navýšit.

„Předložené projekty byly připraveny dobře, všechny podané žádosti jsme proto schválili k podpoře s tím, že se alokace podle potřeby navýší,“ řekla k výběru z IROP předsedkyně Výběrové komise Jana Jíšová. S pomocí dotace by tak měl vzniknout nový pavilon MŠ Divišov nebo nové učebny, třídy či dílny v MŠ Teplýšovice, MŠ Votice, ZŠ Jankov, ZŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ Olbramovice a ZŠ Chocerady.

„Celkové náklady projektů předložených v 1. výzvě IROP jsou 39 859 953 Kč, z toho dotace činí 31 941 517 Kč. Pro tuto výzvu je k dispozici 27 948 920 Kč, což alokovanou částku přesahuje. Peníze ale máme, takže pokud budou potvrzeny všechny projekty k podpoře, Výkonný výbor v září alokaci navýší,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Podle Jany Jíšové nebylo hodnocení projektů tentokrát jednoduché, protože na rozdíl od předchozích let nynější Interní postupy kvůli možnému střetu zájmů neumožňují veřejné obhajoby projektů. Hodnotitelé proto museli všechny projekty sami projít a odpovědi na případné otázky si v nich najít. „MAS Posázaví nám ale skvěle a včas připravila všechny podklady, potřebné materiály, včetně stavební dokumentace, nám poslala v předstihu, abychom je mohli doma prostudovat, při zasedání Výběrové komise jsme už jen diskutovali o hotových věcech,“ dodala Jana Jíšová.

Věcné hodnocení projektů ucházejících se o dotaci provádí Hodnotící komise MAS Posázaví, která projektům přidělí body a výsledky pak předloží Výběrové komisi. Ta stanoví pořadí projektů podle dosažených bodů, které předloží ke schválení Výkonnému výboru. Výkonný výbor o nich bude v tomto případě jednat 4. září 2018. Celý administrativní proces musí nakonec potvrdit Programový výbor MAS Posázaví, který se sejde 11. září 2018.

Do Operačního programu Zaměstnanost byly v první výzvě podány dvě žádosti o dotace. Projekt nazvaný Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS předpokládá vytvoření nové pozice koordinátora pro území 21 obcí mikroregionu, který svou činnost zaměří na cílovou skupinu osob v nepříznivé sociální situaci. Druhý projekt, který žádá o podporu pod názvem Sociální práce na území Mikroregionu Voticko, je zaměřen na optimalizaci zajištění výkonu sociální práce na území 9 obcí, a to také prostřednictvím koordinátora sociální práce. V podobném duchu se připravují projekty také na Sázavsku, Neveklovsko-Bystřicku a Týnecku, jejich autoři budou moci požádat o dotaci ještě do konce letošního roku.

V IROP vyhlásila MAS Posázaví dvě výzvy. První byla vyhlášena pro Fichi (oblasti podpory) 2 Vzdělávání a byla určena na investice do infrastruktury vedoucí ke zvýšení kapacity mateřských škol, v případě základních škol do infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence, tedy rozšíření odborných učeben, budování bezbariérovosti a také případné rozšíření kmenových učeben v sociálně vyloučených lokalitách. Na druhou výzvu IROP s názvem Bezpečná cesta nejen do školy bylo alokováno 16,6 milionu Kč a o přihlášených projektech rozhodne Výběrová komise v druhé polovině září.

Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách ttp://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, loni v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS