Dopis spolků

17. září 2018

Michael Jettmar

polek ZŽP Jenišov zasílal i dopis primátorovi Ing. Kulhánkovi( viz níže), který netuší, co by proti těžbě a pro zdraví občanů a jejich dětí mohl udělat. Proto dodnes nic neudělal... vlastně udělal - byl přesunutý on- line měřič nečistot od Becherovky v centru K. Varů, kde byly stále překračovány hodnoty polétavého prachu ( tyto hodnoty by se citelně ještě zvedly), do čistých Drahovic. Zaslali jsme ministru ŽP Mgr. Brabcovi otevřený dopis, který je součástí přílohy. Čekáme na pomoc, protože toto není problém jenom Jenišova, ale látky PM 10, PM 5, PM 2 a PM 1 způsobují astma a rakovinu. Tyto budou přes Jenišov západními větry přenášeny přímo do Karlových Varů a okolí. Zhlédněte níže video, jak se těží ,,nejmodernější technikou" v Božíčanech a jak bude vypadat prostor 1 kilometr od katastrálního území Karlových Varů, tj. 4,5 kilometru od centra Karlových Varů, ale bude podstatně větší. Jak zde chcete udržet mladé lidi, kteří vidí tu bezmoc a nezájem úřadů. Udržíte je firmou s pár desítkami zaměstnanců a obrovským vlivem v K. Varech, na BÚ v Sokolově, na MŽP Chomutov a na ministerstvech MPO a MŽP?
Žijeme zde všichni, je to problém nás všech, ale hlavně vrcholných politiků v Poslanecké sněmovně. TI by měli odpovědné politiky interpelovat, celou nesmyslnou anabázi v Jenišově zastavit. Není argumentem, že už nemůžou nic dělat. Schválili neoprávněně těžbu, musí ji zase zastavit a po převedení v obci v ÚP na prostor k těžbě řádně otevřít řízení. Dále změnit platný Horní zákon z dob komunismu, kdy se nepředpokládalo soukromé vlastnictví a stále je mantrou. Je smutné, že pár lidí ví více, než obrovské množství úředníků a osob povolaných.
Spolky ZŽP Jenišov z. s. a ZŽP Mírová z. s.

Vážený pane ministře životního prostředí Mgr. Richarde Brabče.
Omlouváme se, ale musíme Vám s politováním napsat, že neplníte funkci ministra ŽP v zájmu občanů Jenišova, Mírové, Hor, Karlových Varů a Karlovarského kraje.
V září 2016, v době jste jako ministr ŽP zavítal do Jenišova. Při této předvolební a mediálně sledované návštěvě jste před občany Jenišova a členy spolků ZŽP Jenišov a ZŽP Mírová prohlásil, že takto blízko od obydlí by kaolínový důl neměl být. Povolení k těžbě totiž nebylo vydáno v právním souladu, není zde schválená územním plánem Jenišova žádná těžba, takže se zde těžit nesmí. Těžit by zde měla společnost Sedlecký kaolin a.s. a to bez výběrového řízení!!! Tato společnost má kumulovanou ztrátu více než 395 500 000,- Kč a těží zastaralou technikou odvozu po prašných cestách, auty s dieselovými motory v době, kdy je povinnost v EU používat nejmodernější dostupnou těžební techniku např. tzv.odsávání kaolinu. Vy jste přeci vyhlašoval jako prioritu boj za zachování přírodních zásob. A dnes je SK a.s., jako soukromá firma, zmocněncem státu, tzn. že si sama sobě nechává vyplácet státem prostředky za zábor svých pozemků, kde se těží a jako firma ve ztrátě platí minimální daně. Stát neví, kolik SK a.s. odváží kaolinu, jelikož nejsou u výjezdu z dolů žádné váhy. Takto si stát dovoluje hospodařit se státními miliardami, tzn. naším majetkem? Jen v okolí Karlových Varů je více než deset aktivních otevřených dolů a další čtyři se připravují k otvírce. PROČ ? Zaměstnanost porcelánky generují minimální a Bentonit se zpracovává do kočkolitů. Otevření tohoto dolu, kde je plánována těžba 68 let, uvolní obrovské množství polétavého prachu P10, P5, P2,5 a P1 způsobujícího astma a rakovinu bude přenášet přímo do centra světoznámých lázní Karlovy Vary. V Jenišově je již dnes naměřena 100% hodnota polétavého prachu, jak to bude po zahájení těžby? Píšete, že stanovisko EIA je vydáno k vlivu záměrů na životní prostředí, a pokud nejsou významné, pak má být stanovisko kladné. Ale jestli je již 100% hodnota polétavého prachu naměřena, není možné EIA vydat! Také je původně odbor ŽP v Karlových Varech nevydal. Co se stalo, že změnil názor? Jste přece ministrem ŽP, ale stejně jako Vám bylo vyčítáno na Moravě, i zde obhajujete těžaře, který chce těžit v lokalitě, která k těžbě není územním plánem Jenišova schválena, ale jsou zde jen vyhrazeny zásoby.
Vždyť pata dolu je vzdálena jen 4,5 km od centra lázeňství, hotelu Thermal. Z předpolí této plochy, jedná se o více než 1 000 000 m2, což je více než 300 fotbalových hřišť, kde je obrovské množství smrtelně nebezpečného arsenu, bude odtékat velké množství vody, následně odváděné Chodovským potokem do Ohře v Karlových Varech. Jelikož je-li další Vaší prioritou boj o vodu, neměl by jste dopustit, že dolem bude odvodněn Jenišov, výše položené Hory, Mírová a přiléhající několikakilometrový pás nestabilní výsypky rekultivované za miliardy Sokolovskou uhelnou a.s. a již dnes poté, co SK a.s. odkryl část zeminy a odlehčil prostor předpolí vznikají v Jenišově praskliny. Na toto nesmírné riziko jste byl taktéž osobně upozorněn a odpovědnost jde za Vámi. Pane ministře, především Vy by jste měl dostát svým slibům a povinnostem vyplývajícím z Vaší funkce a zastavit nesmyslný projekt zadlužené soukromé firmy. Pane Mgr. Brabče, bylo by vhodné si položit otázku, kam budou lázeňští hosté v budoucnu jezdit a jestli je pro Vás, jako ministra ŽP a vícepremiéra ČR, vhodnější mít ,, zdravé lidi ve světoznámých lázních“, nebo ponuré zaprášené Karlovy Vary s největším kaolínovým dolem v Evropě (?!). ZŽP Jenišov z.s. a ZŽP Mírová z.s..

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS