Ministři jednali o oblastech pro financování v období 2021-2027

24. července 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Dnes 24. července 2018 zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na ministerské úrovni. Ministři se sešli na Úřadu vlády a mimo aktuálních informací o čerpání probrali i přípravu programového období začínajícího v roce 2021, včetně systému stanovování priorit pro financování.

„Nacházíme se v důležitém období. Nejenže během minulých dvou měsíců Evropská komise připravila první návrh legislativy, kterou se bude řídit čerpání z evropských fondů v období 2021-2027, ale také nastala doba, kdy musíme intenzivně řešit, jaké oblasti budeme chtít z prostředků evropských fondů podporovat. Ne se vším, co navrhuje Evropská komise lze souhlasit. V současné době připravujeme na základě analýz a vnitrostátních diskuzí koncepci, co by ČR po roce 2020 mohla z evropských fondů financovat. Její první verzi předložíme vládě do konce roku,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Dnes byli ministři seznámeni s možnými budoucími oblastmi financování a se systémem, jak z nich budou vybírány prioritní oblasti. Již nyní je zřejmé, že mezi nimi bude například digitální ekonomika, změny klimatu či potřeby stárnoucího obyvatelstva. Aktuální je i nadále budování páteřní infrastruktury. Nyní je na čase si říct, co naše země potřebuje a jaké priority si stanoví. Naše priority však budeme muset také konfrontovat s návrhy evropské legislativy, která mimo jiné určuje rozsah možné podpory na některé oblasti.“

Na programu jednání byl mimo přípravy priorit pro financování z evropských fondů také přehled čerpání v současném období – k poslednímu červnu je na konkrétní příjemce vázáno již téměř 58 % prostředků a 13 % skutečně vynaložených prostředků bylo vyúčtováno k proplacení Evropské komisi, a postup příprav období 2021-2027. Evropská komise zveřejnila návrh potřebné legislativy během května a června letošního roku. V současné době je připravována pozice ČR k tomuto návrhu. Ministři byli také informování o novinkách připravovaných pro příští programové období.

Dalším tématem, kterým se ministři zabývali, byl přesun části finančních prostředků z oblasti podpory vysokorychlostního internetu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), o které nebyl projeven zájem ze strany žadatelů. Jedná se tak o přibližně 6,2 miliardy Kč, které by bylo možné po schválení Evropskou komisí přesunout např. do oblasti dopravy, zdravotnictví či vzdělávání Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), část prostředků by také mohla mířit do oblasti zvýšení kvality ovzduší Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Evropská komise na jednání v Praze minulý měsíc avizovala, že je otevřena o tomto přesunu jednat, a to zejména v souvislosti s podporou tzv. uhelných regionů, tj. regionů postižených těžbou uhlí (tzn. do Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje).

Rada pro ESIF je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR, který se pravidelně schází, aby prodiskutoval otázky týkající se evropských fondů. Jednání Rady pro ESIF předsedá premiér vlády Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová je její výkonnou místopředsedkyní.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS