Města a obce postižené živelní pohromou v minulém roce obdrží téměř 67 milionů korun na obnovu

18. června 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Zhruba 67 milionů korun dostanou města a obce na opravy mostů, lávek a silnic, které byly poničeny živelní pohromou. Nejvíce peněz z Ministerstva pro místní rozvoj putuje do Zlínského kraje. Dostane se i na náhradní projekty.

„Je těžké se vypořádat s nepředvídatelnými situacemi, jako jsou živelní pohromy, a rozpočty obcí a měst nedokáží mnohdy na tyto události reagovat. Těmito penězi se snažíme nastartovat základní fungování obce, aby se obyvatelé třeba mohli dostat přes řeku, kde došlo k poničení mostu po přívalových deštích, či po silnici do svého zaměstnání,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nejvíce oprav proběhne ve Zlínském kraji, kde bude rekonstruován například most přes potok Trnávka v obci Trnava, střechy základní a mateřské školy v obci Vigantice či bude opravena komunikace v obci Jablůnka, která byla poškozena přívalovým deštěm. Celkem ministerstvo podpořilo 35 projektů v 9 krajích po celé České republice.

Města a obce obdrží dotaci z programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, přičemž o dotaci mohly žádat na přelomu roku. Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků, a tím odstranit nebo omezit důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS