Aktuálně k financování regionálního školství a garanci míst v MŠ

13. června 2018

Logo:  k článku SMO

Svaz měst a obcí ČR požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Svaz na jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou konaném dne 12. června 2018 uplatnil požadavek, aby reforma financování regionálního školství byla spuštěna v co nejkratším termínu.

Jednání se zúčastnil předseda Svazu František Lukl, který sdělil, že odložení reformy akceptovatelné o rok je pro Svaz, jen v případě, že dojde k navýšení finančních prostředků v regionálním školství formou rozvojových programů do doby spuštění reformy, aby byly odstraněny rozdíly mezi kraji, a zároveň musí být garantovány finanční prostředky ve střednědobém výhledu na další roky.

Svaz vítá, že MŠMT akceptovalo požadavek na zveřejnění dopadů reformy na úroveň konkrétních škol již v průběhu školního roku 2018/2019.

Dále MŠMT akceptovalo požadavek Svazu na poskytnutí metodické podpory krajů a ORP v souvislosti s přípravou reformy.

Jednání se zúčastnili i zástupci Sdružení místních samospráv, kteří měli k problematice financování regionálního školství stejné stanovisko se Svazem a shodně požadovali, aby byly finanční prostředky na reformu školství garantovány už v rozpočtu na rok 2019 a dále i ve střednědobém výhledu na další roky.

MŠMT podporuje požadavek Svazu na změnu školského zákona týkající se části, kde se navrhuje zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách, který byl také 12. června 2018 projednáván v Poslanecké sněmovně PČR ve druhém čtení.

Michaela Papírníková Jurečková, SMOČR

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS