Projekt SENTINEL podpoří rozvoj sociálního podnikání

31. května 2018

Michael Jettmar

Napomoci rozvoji sociálního podnikání v České republice, respektive v regionu Střední Evropy, je cílem projektu SENTINEL. Oproti výlučně ziskově zaměřeným firmám jsou sociální podniky důležitým nástrojem udržitelného rozvoje, jelikož se zaměřují na ekonomické, sociální i environmentální aspekty podnikatelských aktivit a rozvoje společnosti. V rámci EU se sociální podniky podílí cca 10% na počtu pracovních míst a vytváří 6% HDP. V České republice je postavení těchto subjektu výrazně slabší – v České republice je cca 200 sociálních podniků, a kromě toho až 2000 dílen s chráněnými místy pro zdravotně postižené.

Na základě analýz zpracovaných v rámci projektu bylo zjištěno, že i přes nejlepší záměry, sociální podniky velmi často nedisponují dostatečnými schopnostmi a dovednostmi z oblasti manažerského řízení a podnikání, což může být problematické z hlediska jejich dlouhodobého fungování a rozvoje. Dalším významným problémem sociálních podniků v České republice je fakt, že působí v oblastech, resp. se zaměřují na činnosti s nízkou přidanou hodnotou, a velmi často spoléhají na podporu vytvořených pracovních míst z veřejných zdrojů. Takovýto model není z hlediska jejich dlouhodobého fungování dostatečně udržitelný.
Záměrem realizace projektu SENTINEL je tuto situaci změnit, poskytnout sociálním podnikům kvalitní podpůrné služby a zlepšit jejich rozvojový a inovační potenciál. Cílem je podpořit a nastartovat pozitivní změny v této oblasti a iniciovat založení dalších společensky orientovaných podniků.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SENTINEL.html

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS