Téměř dvacet milionů EUR na obnovu společného česko-rakouského kulturního dědictví

29. května 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika rozdělí téměř dvacet milionů EUR na obnovu společného kulturního dědictví obou zemí. Dojde tak například ke zpřístupnění dalších třinácti kilometrů Schwarzenberského kanálu, v rámci projektu Mikulov – Port Insel vznikne nová naučná stezka a bude zpřístupněn historický most ze 17. století. Schváleno bylo celkem jedenáct projektů.

„Turisticky atraktivní oblast česko-rakouského pohraničí si zaslouží stálou péči. Jedině tak sem totiž budou jezdit noví návštěvníci a ti ostatní se zase díky novým realizovaným projektům budou na Jižní Moravu rádi vracet, aby objevili další krásy této jedinečné krajiny,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Z jedenácti schválených projektů jmenujme například Mikulov, Porzt Insel – zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny. V jeho rámci dojde k propojení lokality Mikulov-Sedlec-Drasenhofen, vznikne naučná stezka a bude obnoven a zpřístupněn historický most ze 17. století, který tvořil jediný přístup k loveckému zámečku na ostrově uprostřed Nového rybníku. Zpřístupněním památky z české a rakouské strany dojde k napojení Drasenhofenu na frekventované tamní cyklostezky.

Projekt Schwarzenberský plavební kanál / Bavorská niva si klade za cíl obnovit a zpřístupnit cca třináct kilometrů méně známých částí Schwarzenberského kanálu. Součástí projektu je i jeho větší propagace a pomocí bezbariérové stezky zpřístupnění rašeniliště Bavorská niva.

Další projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví se zaměřuje na spolupráci měst Znojmo a Retz. Díky němu dojde k rekonstrukci Sýpky v Retz a budovy Staré školy, která je součástí Louckého kláštera ve Znojmě. Obě budovy po rekonstrukci umožní konferenční, výstavní, průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS