Na pořízení územních plánů obcí přispěje MMR částkou vyšší než 20 milionů korun

25. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostalová schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018. Celkem bylo schváleno 107 akcí za více než 20 milionů korun.

„Každá obec by měla mít vlastní územní plán, který představuje nepostradatelný nástroj při rozvoji obce. Starostky a starostové tyto dotace velmi vítají, a jsem ráda, že jim takto můžeme pomoci. Za tříleté fungování dotačního titulu jsme podpořili již přes tři sta obcí po celé ČR,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí, ze kterého mohli žadatelé získat dotaci, je určen zejména pro menší obce, které nemají dosud žádný územní plán nebo mají územní plán schválený před 1. 1. 2007. V rámci výzvy bylo přijato celkem 173 žádostí o dotaci. Ministryně Dostálová schválila 107 projektů, kterým bude rozděleno přes 20 milionů korun.

Více informací naleznete zde:
http://mmr.stagedomain.cz/cs/Narodni-dotace/Uzemni-plany-pro-obce/Uzemni-plan-2018

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS