Nová publikace radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty

20. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

PRAHA, 20. dubna 2018 – Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal publikaci „Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro města a obce“, která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.

Brožura obsahuje dotační tituly, u nichž může být sama obec příjemcem dotace, u nichž se obec může zapojit jako partner jiného subjektu, a také ty, které mohou být zajímavé pro příspěvkové organizace. Společným znakem většiny těchto programů je jejich mezinárodní rozměr. To znamená, že podporují projekty, kde dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU.

„Na základě Analýzy potřeb měst a obcí, kterou nechal vloni zpracovat Svaz měst a obcí, jsme zjistili, že české samosprávy trápí zejména dopravní přetíženost, parkování a stav komunikací. Obávají se také důsledků stárnutí populace,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Tyto problémy mohou obce a města řešit i díky mezinárodní spolupráci. Svaz ji podporuje nejen zapojováním tuzemských samospráv do mezinárodních projektů, hájením jejich zájmů v Evropské unii i jinde ve světě, působením v zahraničních asociacích, organizováním osvětových akcí a poskytováním poradenství, ale také prostřednictvím této publikace.“

Každý program má zpracovanou tzv. kartu dotačního titulu, která obsahuje podrobnější údaje o programu, jako jsou odkazy na odpovědný/řídící orgán, národní kontaktní místo, alokace programů, odkazy na webové stránky a kontakty, kde lze nalézt další podrobnosti. Dále tam jsou informace o cílech programů, typech podporovaných aktivit, oprávněných žadatelích, požadavcích na partnerství, procesním postupu podání žádostí apod. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů.

„Některé karty zahrnují také poznámky nebo tipy, které se budoucím žadatelům budou hodit před podáním žádosti o dotaci. Vycházejí z praxe českých samospráv, které už mají s čerpáním dotací na mezinárodní projekty zkušenost,“ vysvětluje místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a doplňuje: „Díky konkrétním příkladům realizovaných projektů můžeme čtenářům brožury nabídnout nejen inspiraci, ale hlavně lepší představu o využitelnosti jednotlivých programů. A proto doufáme, že se česká města a obce zapojí do projektů financovaných z těchto programů v mnohem větší míře, než tomu bylo dosud.“

Publikace má 99 stran a je k dispozici zdarma v elektronické podobě ke stažení v článku: http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/publikace/publikace-komunitarni-programy-a-programy-uzemni-spoluprace-eu.aspx

Petra Kubařová, SMO ČR

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS