Výzva do programu LIFE

20. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Evropská komise vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE každý rok. Zájemci z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí i veřejné správy, měst, obcí, regionů nebo také zástupci průmyslových svazů a měst mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE.

V rámci výzvy budou podpořeny tzv. tradiční projekty, jako jsou příklady dobré praxe, pilotní projekty, zvyšování informovanosti a povědomí a šíření výstupů aktivit apod. Výzva pokrývá následující priority:

Příroda a biodiverzita (LIFE Nature & Biodiversity)
Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (LIFE Environment & Resource Efficiency)
Správa životního prostředí a informování (LIFE Environmental Governance & Information)
Zmírňování změny klimatu (LIFE Climate Change Mitigation)
Adaptace na změny klimatu (LIFE Climate Change Adaptation)
Správa a informování v oblasti klimatu (LIFE Climate Governance & Information)
Kvalitně zpracovaný projektový návrh předložený do právě vyhlášené evropské výzvy je nezbytným krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE pomocí něhož EU financuje aktivity či inovace související se životním prostředím a klimatem. Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení.

Bližší informace o vyhlášené výzvě jsou dostupné na
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm.

Národní kontaktní místo pořádá specifický seminář pro zájemce o podání projektové žádosti do programu LIFE. V letošním roce se uskuteční 25. dubna v Praze, v budově Ministerstva životního prostředí.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS