Pomohou nové turistické destinace cestovnímu ruchu?

4. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Dotace mohou být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Příkladem je cestovní ruch. Jeho propagace byla dlouhá léta na okraji zájmu evropských i národních dotačních titulů. Mělo by se to ale změnit. Společnosti, které budou chtít na národní finanční zdroje dosáhnout, však budou muset nově mít certifikaci Organizace destinačního managementu turistické oblasti, kterou uděluje národní destinační agentura CzechTourism. Získání certifikátu je podmíněno splněním základních kritérií pro danou kategorii oblasti, která stanovují minimální hranice pro potenciál cestovního ruchu, velikost oblasti a rozvojové možnosti, stejně jako nutné podmínky pro řízení cestovního ruchu. Vidina balíku peněz, které by do cestovního ruchu měly hypoteticky přitéct, je důvodem vzniku nových turistických destinací, které často boří roky dobře fungující spojení. Výjimkou není ani Středočeském kraji.

Území Středočeského kraje pokrývají dva turistické regiony – Střední Čechy a Český Ráj. Turistický region Střední Čechy se dle koncepce cestovního ruchu Středočeského kraje dělí na turistické oblasti: Posázaví, Polabí, Střední Čechy – ZÁPAD, Brdy a Toulava. Na území turistické oblasti Posázaví se nacházejí ještě dvě lokální destinace Ladův kraj a Kraj Blanických rytířů. A právě Kraj blanických rytířů se chce stát novou turistickou oblastí. „Bohužel politici z větších měst v území, kteří tuto změnu s vidinou moci a peněz iniciují, se zapomněli seznámit s pravidly dané kategorie – jak jinak si vysvětlit, že nejsou splněny ani základní podmínky pro turistický potenciál oblasti. Kraj Blanických rytířů ovšem bez problémů naplňuje kritéria turistické lokality. A co je nejhorší – vůbec na nic se neptají menších obcí, které v dané lokalitě leží a dlouhodobě spolupracují v rámci Posázaví,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Týká se to například 21 obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí CHOPOS, který je jedním ze zakladatelů Posázaví o.p.s. a na jehož území Posázaví o.p.s. realizuje veškeré aktivity destinačního managementu již od roku 2004. „Prohlašujeme, že ve správním území našich obcí nepůsobí žádná jiná organizace destinačního managementu a ani s ohledem na dosavadní aktivity Posázaví o.p.s. v oblasti rozvoje cestovního ruchu nepřepokládáme, že by nějaká působit začala. Nesouhlasíme s možností, že by ve správním území obcí, které sdružujeme, působil destinační management v rozsahu národního geoparku Kraj Blanických rytířů, ani jiný destinační management a byly podnikány jakékoliv aktivity s ním spojené bez písemného souhlasu sdružených obcí,“ píše se v prohlášení DSO CHOPOS.

Služby Posázaví o.p.s. chce nadále využívat i město Bystřice. „S Posázavím o.p.s. intenzivně spolupracujeme poslední dva, tři roky nejen na dotacích, ale i na propagaci cestovního ruchu, jsme spokojeni a nehodláme na tom nic měnit. Řeka Sázava je nám geograficky bližší než hora Blaník,“ řekl starosta Daniel Štěpánek.

„Už 15 let propagujeme cestovní ruch, a to prakticky bez hranic, bez ‚papíru‘ a taky bez peněz. Proto nám přijde smutné, že se teď začíná něco fungujícího bořit,“ konstatovala Bohunka Zemanová. Posázaví o.p.s. vynaloží ročně na propagaci regionu téměř dva miliony korun. Jen provoz destinačního managementu, mezi jehož výstupy patří například propagační materiály a videoreportáže, stojí ročně kolem 800 000 korun. Čtvrtinu z toho uhradí příspěvky od obcí, zbytek pokryjí finanční prostředky od místních podnikatelů, Středočeského kraje a z vlastních zdrojů. Na zhruba další milion korun se dá vyčíslit celoroční práce spojená s průběžným doplňováním a aktualizací webových stránek, organizací setkání pracovníků informačních center a aktérů v cestovním ruchu, účastí na veletrzích cestovního ruchu a dalších akcích – tyto peníze vynakládá Posázaví o.p.s. z vlastních zdrojů.

Turistickou oblast Posázaví lze vymezit územím mezi Dolními Břežany, Miličínem, soutokem Sázavy s Vltavou a Kácovem. Z hlediska turistické návštěvnosti je nejvíce exponovanou částí oblast v těsné blízkosti Prahy v okolí Průhonic a pak okolí řeky Sázavy, pro niž je charakteristická zejména vodácká a takzvaná aktivní turistika. Oblastí především poznávací turistiky je zóna s přírodními a kulturními památkami nacházející se dále od řeky, ale ještě v její blízkosti. Další oblast je už bez těsné návaznosti na řeku Sázavu a je zaměřena především na turistiku v přírodě. Region protínají dvě důležité dopravní tepny – dálnice D1 a IV. železniční koridor z Prahy do Českých Budějovic. Pro turistický ruch je velmi důležitá také železniční trať z Prahy-Braník přes Čerčany do Zruče nad Sázavou nazývaná Posázavský Pacifik. Region disponuje také veřejným letištěm pro mezinárodní provoz v Nesvačilech u Benešova.

Společnost Posázaví o.p.s. poskytuje poradenství pro certifikaci v oblasti cestovního ruchu, připravuje tiskové zprávy zasílané českým novinářům, region propaguje také v zahraničí, třeba na Slovensku a ve Francii. Spolupracuje s agenturou CzechTourism, Středočeskou centrálou cestovního ruchu, Středočeským krajem a destinačními společnostmi ve Středočeském kraji. Propagační materiály partnerů Posázaví distribuuje v rámci celé České republiky. Pomáhá propagovat také akce společnosti České dráhy, a. s., podporuje činnost a akce Klubu českých turistů, Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a dalších organizací. Tipy na regionální akce rozesílá informačním a mateřským centrům, knihovnám, podnikatelům, partnerským institucím a médiím. Připravuje a koordinuje činnosti informačních center a pracovníků v cestovním ruchu v regionu Posázaví. Zajišťuje webovou prezentaci regionu, včetně autorských reportáží na Youtube a Facebooku. Účastní se jednání certifikační komise KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS