Rybáři budou mít na lov více času

30. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Ministerstvo zemědělství novelizovanou prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství upravilo a sjednotilo denní doby lovu v mimopstruhových rybářských revírech.

Od 1. 4. 2018 začnou platit v mimopstruhových revírech dvě doby lovu:

duben–září: od 4.00 do 24.00

říjen–březen: od 5.00 do 22.00

Ministerstvo vyhovělo požadavkům rekreačních (sportovních) rybářů a uživatelů rybářských revírů na zjednodušení pravidel pro lov. Po projednání v mezirezortním připomínkovém řízení byl jako nejlepší vyhodnocen společný návrh Českého a Moravského rybářského svazu.

Ministerstvo zemědělství se pro něj rozhodlo zejména proto, že tento krok zjednoduší dosavadní systém denních dob lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech a sportovní rybáři budou mít více prostoru se věnovat této volnočasové aktivitě. Dosud totiž legislativa vymezovala denní doby lovu v mimopstruhových vodách pro každý měsíc v kalendářním roce rozdílně (např. v lednu mohli rybáři lovit od 7 do 18 hodin, v červenci od 4 do 24 hodin).

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS