MAS Posázaví podpoří z Programu rozvoje venkova háj v Týnci a Farmu Heroutice

28. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví podpoří dotací z Programu rozvoje venkova vznik Karkulčina háje v Týnci nad Sázavou a rozšíření Farmy Heroutice. Rozhodla o tom dnes Výběrová komise. Do první výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV) byly původně přihlášeny tři projekty, jeden žadatel svou žádost stáhl. Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 57 milionů korun. V první výzvě bylo pro Fichi (oblasti podpory) Agroturistika alokováno 10,427 milionu korun, ve Fichi Lesy, voda, rekreace bylo k dispozici 8,230 milionu korun a pro Fichi Podpora místních výrobců se počítalo s 8,778 milionu korun.

„Rozdělování dotací se pomalu rozjíždí. Musím poděkovat členům Výběrové komise za jejich zodpovědný přístup k posuzování projektů, které se ucházejí o finanční podporu, a především za jejich čas, který tomu věnují. Výběr není formální záležitostí, o projektech se hodně diskutuje,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Vyzvala zájemce o dotace, aby se nebáli přijít své záměry konzultovat. MAS Posázaví letos určitě vyhlásí ještě další výzvu k předkládání žádostí o dotace z PRV, a to znovu ve všech třech oblastech podpory, tedy Fichi 7 Agroturistika, Fichi 8 Lesy, voda, rekreace a Fichi 9 Podpora místních výrobců.

Rozšíření služeb Farmy Heroutice
Moderní farmu pro agroturistiku, ležící na samotě u Slapské přehrady, majitelé budují od roku 1991. V současné době nabízí ubytování v penzionu pro 40 lidí a stylovou restauraci s venkovní terasou. Součástí areálu jsou stáje pro asi 60 koní – farma nabízí možnost individuálního ježdění i několikadenní výlety na koních. Majitelé zaznamenali nárůst poptávky po doplňkových službách. V rámci projektu chtějí vybudovat altán a přístřešek, pořídit židle, stoly a venkovní lavice, upravit povrchy a vysadit zeleň. Celkové výdaje projektu jsou 773 662 Kč, z toho dotace v rámci Fiche 7 Agroturistika by měla pokrýt 45 procent.

„U koní zůstaneme, ale chceme zvýšit kvalitu služeb pro návštěvníky, aby se tu cítili příjemně. Chceme jim nabídnout také prostory pro konání svateb a kongresů – mohli by je pořádat v přírodě, na zahradě, kde na ně bude foukat vítr a koukat koně,“ řekl spolumajitel Miloslav Perníček.

Karkulčin háj v Týnci nad Sázavou
Vznikne úpravou zhruba dvouhektarového příměstského lesa. Leží v blízkosti pěších turistických tras a cyklostezky a je protkán sítí vyšlapaných cest. Projekt by měl usměrnit návštěvnost území. Vzniknou v něm místa s lavičkami pro zastavení, místa s výukovými a herními prvky i venkovní posilovna. Celkové náklady na realizaci jsou odhadovány na 992 523 Kč a plně by je měla pokrýt dotace v rámci Fiche 8 Lesy, voda, rekreace.

„Lesík se nachází v blízkosti centra města, sídliště i mateřské a základní školy. Lidé ho hojně využívají hlavně k nedělním procházkám. Chceme jim to místo zpříjemnit a umožnit jim trávit tam víc času. Proto jsme se rozhodli v hájku instalovat venkovní posilovací zařízení, herní prvky pro děti a moderní mobiliář,“ uvedla týnecká projektová manažerka Martina Höhnová.

V rámci Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 190 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS