Svaz pomáhá starostům řešit GDPR

19. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

PRAHA, 19. března 2018 – Někdo ukradl spravedlnost a ukryl ji do práva. Klasický citát příznačný pro současnou dobu a velmi vhodný také v souvislosti s Právní konferencí 2018. Tedy v kontextu s akcí Svazu měst a obcí ČR, která se 26. a 27. dubna 2018 uskuteční v Brně. Půjde o tradiční vzdělávací setkání pro více než dvě stovky zástupců veřejného sektoru, tentokrát s pořadovým číslem tři. Odehraje se na tradičním místě, jihomoravská metropole, kde sídlí soudy, ombudsman či Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, je totiž přirozeným centrem práva České republiky. Připomenout se sluší i tradiční obsah - z úst odborníků ze soudů, ministerstev, univerzit, veřejného sektoru či advokátních kanceláří zazní aktuální legislativa pečlivě vybraná s ohledem na témata, která zajímají starosty a další pracovníky samospráv.

„S podněty na změnu legislativy se na nás obracejí starostové z celé země. Pečlivě jim nasloucháme, konec konců proto Svaz vůbec existuje. V průběhu času se tak dá vypozorovávat, že zatímco dřív to bylo o tom, že by zákonodárci raději neměli raději vůbec konat, protože dopustili legislativní smršť, dnes to vypadá spíš na ad hoc řešení problémů,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Ty jsou však často velmi palčivé a veřejný sektor fatálně ovlivňují. Připomeňme si jen zákon o střetu zájmů, který zastupitele chtěl doslova svlékat do naha v paradoxním protikladu s daleko přísnější ochranou osobních údajů podle evropské legislativy, tzv. GDPR.“

Právě GDPR je hlavním tématem Právní konference 2018. Evropské nařízení vstoupí v účinnost už letos 25. května. Akce v Brně je tak jednou z posledních příležitostí, kde probrat poslední fázi příprav, předat aktuální informace a novinky a pomoci řešit, co města a obce v dané oblasti trápí. Zde významně pomáhají, a bylo tomu tak po celou dobu implementace daného právního předpisu, Centra společných služeb (CSS). Tedy servisní střediska Svazu měst a obcí ČR, která fungují díky projektu s plným názvem Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

„V minulosti na Právní konferenci rezonovalo například sociální bydlení či školský zákon. U prvně jmenovaného se podařilo dosáhnout shody s Ministerstvem pro místní rozvoj na rozumnější poloze, aby šlo pro obce o záležitost, kterou se budou zabývat dle svých možností a podmínek a nikoliv povinně.. Druhou normu, která zavádí povinnost pro obce zajistit kapacitu v mateřských školkách pro dvouleté děti, na základě svazového doporučení vetoval prezident republiky a i díky tomu zákonodárci začali Svazu více naslouchat,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: “Právě takové akce jako je Právní konference mimo jiné pomáhají víc si uvědomit, že Svaz je povinné připomínkové místo a nelze tak opomíjet názor měst a obcí. Pokud se nenaslouchá poznatkům starostů, tak to zpravidla přinese víc škody než užitku, protože opravit špatný zákon trvá obvykle déle než příprava rozumného předpisu se zajištěním potřebného vyjádření všech, jichž se daná věc týká.“

„Letos by se tak na Právní konferenci kromě dříve uvedeného GDPR mělo mluvit také o stavebním zákonu, přestupcích, zákonu o elektronických komunikacích, veřejných zakázkách, volebním zákonu, nakládání s majetkem obcí a státu či o už zmiňovaném střetu zájmů,“ říká zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Program vždy koncipujeme ve spolupráci s odborníky na danou oblast a ty největší právní špičky se také na akci snažíme dostat jako řečníky. Právě díky tomu je Právní konference potřebnou a velmi užitečnou platformou pro výměnu zkušeností, diskusi a samozřejmě slouží k načerpání aktuálních informací.“

O záštitu nad III. Právní konferencí Svaz měst a obcí ČR požádal ministra spravedlnosti. A na akci samozřejmě pozval odborníky na právo z veřejného, akademického i soukromého sektoru. Podrobnosti včetně informací o registraci najdete na www.smocr.cz.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS