Vědci se mohou hlásit do soutěže o ceny ministra zemědělství

13. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dvě veřejné soutěže pro vědce: Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 a Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018.

Oceněny budou práce, které se zabývají udržitelným hospodařením s přírodními zdroji, zemědělstvím a lesnictvím nebo produkcí potravin. Do soutěže může být navržena původní vědecká práce publikovaná ve vědeckém časopise, patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů (např. nová odrůda nebo plemeno), software, prototyp, poloprovoz, ověřená technologie nebo certifikovaná metodika. S první cenou je spojená odměna ve výši 90 tisíc korun, autoři na druhém a třetím místě získají 70 a 50 tisíc korun.

Příjem návrhů končí 23. března 2018. Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na slavnostním zahájení výstavy Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích.

Přihlášku a další podrobnosti najdete na:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi-6.html

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS