MAS Stolové hory dokončila hodnocení projektů v 1. výzvě MAS v IROP - Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

6. března 2018

Michael Jettmar

MAS dokončila třetí a poslední z fází hodnocení projektů v rámci své 1. výzvy v IROP zaměřené na kulturní dědictví. Do výzvy se přihlásil jediný projekt, a to projekt obnovy areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Ten po úspěšném hodnocení rada MAS doporučila k financování. Projekt tím pádem putuje na řídící orgán IROP, který provede závěrečné ověření způsobilosti.

Gratulujeme!

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS