Společnost Posázaví o.p.s. už 15 let propaguje region kolem řeky Sázavy

23. února 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Využít potenciál turistické destinace a přilákat do regionu více návštěvníků je už 15 let jedním z poslání společnosti Posázaví o.p.s. Na propagaci kraje kolem řeky Sázavy ročně vynaloží téměř dva miliony korun. Jen provoz destinačního managementu, mezi jehož výstupy patří například propagační materiály a videoreportáže, stojí ročně kolem 800 000 korun. Čtvrtinu z toho uhradí příspěvky od obcí, zbytek pokryjí finanční prostředky od místních podnikatelů, Středočeského kraje a z vlastních zdrojů.

„Celoroční práci spojenou s průběžným doplňováním a aktualizací webových stránek, organizací setkání pracovníků informačních center a aktérů v cestovním ruchu, účastí na veletrzích cestovního ruchu a dalších akcích, kde region propagujeme, můžeme vyčíslit odhadem na další milion korun, které dáváme z vlastního rozpočtu. Turismus by si ale zasloužil ještě mnohem větší podporu. I proto usilujeme o certifikaci naší organizace jako Organizace destinačního managementu turistické oblasti, abychom pak dosáhli také na financování z národních zdrojů,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Posázaví dávno není jen rájem vodáků. Svým obyvatelům a návštěvníkům nabízí mnohem víc – poznání, zábavu, dobrodružství, kulinářské zážitky i adrenalin. Víte například, že se v Posázaví nachází jeden z nejvyšších a nejstarších kamenných železničních mostů v Evropě? Že gotickou věž v Týnci nad Sázavou v létě obývá chráněný netopýr velký? Víte, kde roste vzácný kandík psí zub? Kde vzniklo unikátní muzeum vojenské techniky? Kde přebýval poustevník Prokop, než založil klášter v Sázavě? Stačí se podívat na www.posazavi.com, kde najdete spoustu dalších zajímavých informací. Nebo se přijeďte přímo podívat, jste srdečně zváni!

Podobné zajímavosti a ještě mnohem víc propagovala společnost Posázaví o.p.s. třeba na letošním veletrhu Regiontour v Brně. Nebude chybět ani na veletrzích Holiday World v Praze, Regiony v Lysé nad Labem a ITEP v Plzni nebo na akci Lodě na Labi v Nymburku. Stánek Posázaví bude opět při zahájení sezóny a Dětském nebo Tankovém dnu ve Vojenském muzeu v Lešanech. Propagační materiály poskytujeme organizátorům různých akcí, mimo jiné Skleněného jarmarku v Sázavě, Benešovského Běžeckého Festivalu nebo Zimního běhu na Blaník.

Společnost Posázaví o.p.s. poskytuje poradenství pro certifikaci v oblasti cestovního ruchu, připravuje tiskové zprávy zasílané českým novinářům, region propaguje také v zahraničí, třeba na Slovensku a ve Francii. Spolupracuje s agenturou CzechTourism, Středočeskou centrálou cestovního ruchu, Středočeským krajem a Destinačními společnostmi ve Středočeském kraji. Propagační materiály partnerů Posázaví distribuuje v rámci celé České republiky. Pomáhá propagovat také akce společnosti České dráhy, a. s., podporuje činnost a akce Klubu českých turistů, Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a dalších organizací. Tipy na regionální akce rozesílá informačním a mateřským centrům, knihovnám, podnikatelům, partnerským institucím a médiím. Připravuje a koordinuje činnosti informačních center a pracovníků v cestovním ruchu v regionu Posázaví. Zajišťuje webovou prezentaci regionu, včetně autorských reportáží na Youtube a Facebooku. Účastní se jednání certifikační komise KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS