Hejtmani a starostové nesouhlasí s rozšířením mýta na silnice I. třídy. Nic neřeší, pouze přesouvá problém jinam

24. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Kraje, města a obce nesouhlasí s rozšířením mýta na silnice I. třídy. Takové opatření by pouze přesunulo dopravu na silnice II. a III. třídy, tedy do měst a obcí. Samosprávy tak požadují změnu stávajícího tendru na mýto, který vypsalo Ministerstvo dopravy. A to tak, aby se z něj vyjmulo 900 km silnic I. třídy. Nejen to zaznělo na jednání Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR se zástupci vlády.

„Rada Asociace krajů, jak již bývalá, tak i současná, vyjádřila jasné stanovisko, že odmítá rozšíření mýtného systému na dalších 900 kilometrů silnic I. tříd. A to především z důvodu, že se obáváme přesunu kamionové dopravy na silnice II. a III. tříd, které máme ve správě, a že ty budou pod náporem kamionů devastovány,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Nejen v tom se shodujeme se Svazem měst a obcí. Společných témat máme daleko víc a já si velmi vážím toho, že se nám daří najít shoda a vzájemně se podporujeme.“

Představitelé Svazu měst a obcí ČR tak mimo jiné podpořili hlasitý požadavek hejtmanů, aby vláda krajům poskytla 4 miliardy korun na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Hejtmani a starostové jsou za jedno i v tom, že třeba posílit národní dotace na místní komunikace a že je naprosto nezbytná novela zákona o střetu zájmů. Aktuální znění právního předpisu totiž vyhání šikovné a pracovité lidi z veřejného sektoru. Citlivá osobní data z majetkových přiznání, která musí zastupitelé podle uvedeného zákona podávat, totiž mohou být zneužita. Což je v době zpřísňování pravidel v kontextu s evropským nařízením na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR, přinejmenším zvláštní.

„Je to snad záměr před komunálními volbami snížit zájem o práci ve veřejné správě? Pokud ano, tak je velmi trestuhodný, což si dobře uvědomují poslanci i senátoři. Ti první připravili dva návrhy na novelu daného zákona, druzí podali ústavní stížnost,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „My jednoznačně a důrazně voláme po změně zákona tak, aby přístup do majetkových přiznání zastupitelů byl ve stejném režimu, jako mají například soudci. To znamená pouze pro kontrolní orgány. Starostové se nechtějí svlékat do naha, z území máme řadu signálů, že kvůli zákonu o střetu zájmů lidé z veřejné správy odejít nebo do ní vůbec nenastoupí.“

„Vnímám, co města a obce trápí a tam, kde je to možné, náš resort pomáhá. Spolupráce s Asociací krajů ČR i Svazem měst a obcí ČR dlouhodobě velmi dobře funguje a chceme ji ještě posílit. Mimo jiné nás čeká jednání se Svazem v kontextu se sociálním bydlením, které je třeba konečně rozumně a funkčně řešit,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Klíčovým dokumentem pro rozvoj území přitom bude Strategie regionálního rozvoje, kterou ve spolupráci se samosprávami připravujeme a která bude jedním z hlavních podkladů pro dotační politiku státu v budoucnosti.“

Obě organizace, které hájí zájmy samospráv, posílení spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vítají. Stejně jako partnerský přístup resortu a fakt, že kraje, města i obce mají možnost ovlivňovat nastavení dotačních programů od samého začátku. Týká se to i plánovaných intenzivních jednání s Evropskou komisí o budoucím programovém období.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS