AUDITNÍ SEMINÁŘE PORADILY PŘÍJEMCŮM DOTACÍ, JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM

19. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

19.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj uskutečnilo ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí sérii seminářů zaměřenou na rizikové oblasti při realizaci projektů podpořených z evropských fondů. Semináře se od října do prosince konaly ve všech krajských městech a zúčastnilo se jich téměř 970 posluchačů. Vzhledem k velkému zájmu se připravuje opakování série letos na jaře.

„Semináře se nám velice osvědčily. Příjemci dotací, ale i další účastníci například z řad veřejné správy, získali možnost seznámit se s prací Auditního orgánu a s jeho nejčastějšími zjištěními. Pro velký zájem i pro celkově velmi pozitivní zpětnou vazbu jsme se rozhodli tyto semináře na jaře zopakovat, aby i dalším příjemcům mohli pomoci s hladkým průběhem celého dotačního procesu,“ podotkla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková.

Její slova dokládá i vyjádření Ing. Miroslavy Marchalové, projektové manažerky KP projekt s.r.o., která se zúčastnila semináře v Českých Budějovicích: „Seminář vnímám jako užitečný, zejména část, v níž auditor rozebíral jednotlivá auditní zjištění z praxe. Získala jsem představu, na co si dát při realizaci projektů pozor. Nejvíce jsem ocenila možnost konzultace a získání rady k mému problému v projektu přímo od zástupce auditního orgánu.“

Semináře se konaly od začátku října do poloviny prosince ve všech krajských městech. Organizačně byly zaštítěny sítí Eurocenter, která poskytuje poradenství ohledně čerpání evropských fondů a Evropské unie. Jarní termíny budou zveřejněny na webových stránkách www.dotaceEU.cz do konce února.

Kontakt pro média:
Vilém Frček
Odbor komunikace
E-mail: vilem.frcek@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS