REVIZI DOHODY O PARTNERSTVÍ PROJEDNALA NA PRACOVNÍ ÚROVNI RADA PRO EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

18. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

18.12.2017: V pondělí 18. prosince se v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze uskutečnilo pracovní jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Na programu zasedání byly mimo přehledu čerpání a jednání o budoucnosti politiky soudržnosti i změny v Dohodě o partnerství a další témata.

„Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání prostředků z evropských fondů v České republice pro současné programové období. Původní verze byla přijata již před více než třemi lety. Od té doby se některé aspekty změnily, a proto je nutné ji aktualizovat. Pracovní tým dnes prodiskutoval již čtvrtou revizi Dohody. Změny se týkaly například přesunu prostředků mezi jednotlivými tematickými cíli nebo zařazení podpory solárních kolektorů, tepelných čerpadel či větrných elektráren,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů. Pravidelně se schází k diskuzi nad aktuálními otázkami. Mimo revize Dohody o partnerství dnes zástupci implementační struktury i dalších orgánů spolu s partnery diskutovali také o aktuálním stavu čerpání evropských dotací a vyhodnocování jejich přínosů. Stranou nezůstalo ani vyjednávání o dalším programovém období, které začne po roce 2020, a zajištění administrativní kapacity pro úspěšné ukončení současného programového období.

Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS