PRACOVNÍ TÝM RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY JEDNAL O EVROPSKÝCH DOTACÍCH A REGIONÁLNÍM ROZVOJI

15. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

15.12.2017: Na Ministerstvu pro místní rozvoj se 15. prosince sešel pracovní tým pro místní rozvoj a fondy EU Rady hospodářské a sociální dohody, jehož členy jsou zástupci vlády, odborů i zaměstnavatelů. Tématem jednání byl stav implementace evropských fondů v současném programovém období, příprava programového období po roce 2020, ale i rozvoj měst a regionů.
„Již jsou s konečnými příjemci uzavřeny smlouvy za více než 262 miliard Kč. To je více než 45 % celkové částky, kterou můžeme z evropských fondů pro programové období 2014-2020 jako ČR čerpat. Jedná se o podporu téměř 120 tisíc projektů, které jsou realizovány napříč všemi regiony,“ komentovala čerpání evropských dotací Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

Na programu jednání byly mimo stavu čerpání také otázky budoucnosti evropských fondů a regionálního rozvoje. Pro obě tyto oblasti jsou v současné době připravovány ve spolupráci s odbornou veřejností podkladové dokumenty a strategie pro období po roce 2020. Za oblast evropských fondů je to hlavně dokument Národní koncepce realizace kohezní politiky po roce 2020 (NKR) a za regionální rozvoj Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR 2021+). Oba dokumenty jsou navzájem provázané – primárním cílem SRR 2021+ je definovat územní dimenzi jednotlivých témat (doprava, věda a výzkum, trh práce) a tato dimenze následně vstupuje do NKR, která definuje hlavní oblasti pro financování z evropských fondů po roce 2020.

Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS