Pozemkové úpravy a Program rozvoje venkova

10. listopadu 2017

Michael Jettmar

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnerem CSV Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na exkurzi Pozemkové úpravy a Program rozvoje venkova (PRV). Celodenní exkurze se uskuteční dne 24. listopadu 2017. Odjezd autobusu 24. listopadu 2017 v 8:15 hod., ulice Winstona Churchilla
2022/10 (za hotelem Vladimír), Ústí nad Labem.

Program 24. 11. 2017:
8:15 hod. Odjezd
9:30 hod. Státní pozemkový úřad – Pobočka Teplice, Masarykova
2421/66,Teplice – základní informace k realizaci KoPÚ v okrese Teplice a Ústí nad Labem, ukázka mapových podkladů (mapy stabilního katastru, letecké snímkování) a stavu před a po komplexních pozemkových úpravách, včetně plánu společných zařízení na modelovém katastrálním území.
občerstvení
14:00 hod. Coffee break
16:00 hod. Ukázka realizace projektů (vodohospodářská opatření, výstavba polních cest včetně doprovodné zeleně) – Rtyně nad Bílinou a Žim.
18:00 hod. Ukázka realizace projektů - polní cesty včetně doprovodné zeleně, protierozní opatření, organizace půdního fondu, v katastrálních
územích Bžany, Lhenice a Lysec.
Příjezd do Ústí nad Labem cca v 19:00 hod.

Projekty komplexních pozemkových úprav, které budou v rámci exkurze představeny, byly podpořeny v rámci PRV 2007-2013 a PRV 2014-2020 a účastníci budou seznámeni sen zkušenostmi s operací 4.3.1 tohoto dotačního programu.

Přihlásit se můžete do 15. listopadu 2017 emailem zaslaným na adresu: petr.vrablik@ujep.cz
Kapacita účastníků je omezena kapacitou autobusu.
Z CSV bude hrazena doprava a občerstvení po celou dobu exkurze.
Bc. Tomáš Sazeček Ing. Martin Neruda, Ph.D.
koordinátor Celostátní sítě pro venkov děkan Fakulty životního prostředí

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS