DVĚ MILIARDY SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM A KOMUNITNÍM CENTRŮM

15. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

01.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), uzavřelo hodnocení výzev na podporu komunitních center a právě finišuje s hodnocením výzev na podporu infrastruktury sociálních služeb. Celkem jsou pro žadatele připraveny dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace získá více než 150 projektů infrastruktury sociálních služeb a 53 projektů komunitních center, které vytvářejí zázemí pro téměř 300 sociálních služeb.

„Zřizování komunitních center v našich městech a obcích je třeba podporovat, stejně tak jako sociální služby. Už nyní proto plánujeme druhé kolo výzev na podporu infrastruktury sociálních služeb. K jejich vyhlášení by mělo dojít v březnu příštího roku,“ upozorňuje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Náklady jednotlivých projektů podporujících vznik komunitních center či vytváření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb se pohybují v rozmezí stovek tisíc (např. nákup vozidel terénní sociální služby) až po několik desítek milionů. Jedním z nejobjemnějších schválených projektů je kutnohorský projekt „Plujeme do Přístavu“ s podporou z EU v hodnotě 35 milionů korun. Jeho hlavním cílem je zvýšení kvality a dostupnosti sociální rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny.

Ještě větším je pak opavský projekt „Zřízení služby následné péče“ v celkové hodnotě 51 milionů korun z EU, který nabízí novou službu sociální prevence, a to následnou péči pro osoby s chronickým duševním onemocněním pro 24 uživatelů. Zařízení následné péče vznikne v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě a umožní poskytnout mezičlánek mezi ústavní zdravotní a domácí péčí pro klienty, kterým již jejich zdravotní stav dovolí samostatné bydlení, avšak stále vyžadují pomoc a péči při návratu do běžného života.

V oblasti komunitních center s limitem výše evropské dotace 17 milionů korun využilo nabídku hned několik projektových záměrů – např. komunitní centra v Pacově, Ostravě, v Třebíči, Kopřivnici nebo ve Valašském Meziříčí. Zde všude se obyvatelé mohou těšit na veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Přehled schválených a podpořených projektů naleznete zde.
Další informace k výzvám naleznete zde.

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS