Centra společných služeb šetří čas, je ho tak víc na služby lidem

14. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

V říjnu se pracovníci Center společných služeb mimo jiné podrobněji věnovali obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Celorepublikového setkání CSS na Vysočině se zúčastnilo víc než sto dvacet lidí z nejméně šedesáti dobrovolných svazků obcí z celé České republiky. Kromě GDPR probrali veřejné zakázky, komunikaci, elektronizaci, digitalizaci a chytrá řešení, kvalitu veřejné správy, strategii rozvoje vzdělávací soustavy, přechod na oběhové hospodářství v kontextu s odpady a podporu podnikání. Účastnici se shodli, že je třeba dávat víc prostoru místním lidem, zapojovat je do rozhodování samospráv a dát jim vědět, že CSS šetří čas, takže je ho víc na služby veřejnosti.

Důvody jednání

Dvoudenní akce měla dva hlavní cíle: 1) odborné školení na GDPR a sedm dalších výše uvedených oblastí a 2) vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností. Tak, aby se to, co funguje například na Vysočině, mohlo efektivně zavést třeba v Ústeckém kraji. Jednoduše: aby se dobrá praxe předala napříč územím. Aby se pracovníci Center společných služeb vzdělávali, vzájemně inspirovali a získané nové znalosti a jinde ověřené postupy aplikovali v místě, kde působí. Právě společným odbornějším zajištěním povinností, které musí veřejná správa zvládat, CSS spoří zapojeným obcím, resp. jejich dobrovolným svazkům, peníze a čas. Mají ho tak víc na služby veřejnosti.

Podpora a motivace

V současné době Centra společných služeb nejvíc pomáhají s legislativou, snižováním administrativní zátěže, dotacemi, rozvojovými projekty a zadáváním veřejných zakázek. V budoucnosti by se - jak vyplynulo z diskuse - podpora mohla týkat například elektronizace, digitalizace, společného účetnictví, společných nákupů apod. Je přitom důležité si uvědomit, že to, co obce přijmou, v tom také žijí. Motivace místních lidí při rozhodování o věcech veřejných je tedy ve srovnání s externími firmami či s lidmi z jiných regionů odlišná.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS