MMR: HRANICE 40 MILIARD V REALIZOVANÝCH PROJEKTECH IROP PŘEKROČENA

31. října 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

30.10.2017: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, slaví úspěch. K dnešnímu dni v něm bylo dosaženo celkového objemu 41 miliard korun v projektech s vydaným rozhodnutím o dotaci. IROP celkem vyhlásil 77 výzev v hodnotě 114,08 miliard korun, což odpovídá 92,5 % alokace programu.

„Naším plánem je mít ke konci roku 40 % alokace programu v projektech, kterým bylo vydáno rozhodnutí o dotaci. Díky našemu operačnímu programu již bylo rekonstruováno 263 kilometrů silnic, vystavěno 56 kilometrů nových cyklostezek, pořízeno 220 vozidel pro veřejnou dopravu, téměř 16 tisíc domácností bude mít nižší spotřebu energie a v neposlední řadě bude pro sbory dobrovolných hasičů pořízeno 114 cisternových automobilových stříkaček a 63 dopravních automobilů pro nouzové zásobování a evakuaci obyvatel,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Úspěšných projektů je celá řada a každý měsíc se jejich počet zvyšuje. V letošním roce došlo navíc k podstatnému nárůstu vyhlašovaných výzev pro aglomerace krajských měst v tzv. integrovaných nástrojích a vyhlašování výzev místních akčních skupin. Díky tempu, které bylo nastaveno, dojde k vyčerpání všech prostředků přidělených z Evropské unie na tento program.

Aktuálně lze podávat například žádosti o podporu ve výzvě „Muzea II“, zaměřené na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění nebo ve výzvě č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“, která se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

Další informace k výzvám naleznete zde.

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS