MAS Posázaví rozdělí do konce roku 2018 z Programu rozvoje venkova 27 milionů Kč

26. října 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

MAS Posázaví rozdělí do konce roku 2018 z Programu rozvoje venkova (PRV) prvních 27 milionů korun. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace je 11. prosinec 2017, žádosti by se pak měly přijímat od 31. ledna do 28. února 2018 do 12 hodin. Konečné termíny musí ještě schválit Programový výbor MAS Posázaví, který se sejde 28. listopadu 2017.

MAS Posázaví rozdělí do konce roku 2018 z Programu rozvoje venkova (PRV) prvních 27 milionů korun. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace je 11. prosinec 2017, žádosti by se pak měly přijímat od 31. ledna do 28. února 2018 do 12 hodin. Konečné termíny musí ještě schválit Programový výbor MAS Posázaví, který se sejde 28. listopadu 2017.

„Víme už o řadě projektů, které se chtějí ucházet o dotaci. Některé z nich žadatelé připravují víc než rok. Jedná se například o zpřístupnění a další využití lesních prostorů v Týnci nad Sázavou, Kácově a Senohrabech, rozšíření ubytovacích kapacit v regionu nebo stavbu dvou altánů u rozhledny Špulka,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Jeden z potenciálních žadatelů například připravuje ve spolupráci se studenty ČVUT studii dřevostavby – vzorového ubytování u řeky Sázavy. „Je to projekt s velkou přidanou hodnotou a hlavně s budoucností – mohl by příznivě ovlivnit vzhled chatových osad v Posázaví,“ dodala Bohunka Zemanová. Vyzvala případné zájemce o dotace, aby přišli své záměry zdarma konzultovat do kanceláře společnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji na Masarykově náměstí č. 1 v Benešově – nutné je se předem objednat na tel.: 723 881 081.

Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 57 milionů korun. Rozdělovat se budou v těchto Fichích (oblastech podpory): Fiche 7 Agroturistika, Fiche 8 Lesy, voda, rekreace a Fiche 9 Podpora místních výrobců. V první výzvě bylo pro Fichi 7 Agroturistika alokováno 10,427 milionu korun, ve Fichi 8 Lesy, voda, rekreace se bude rozdělovat 8,230 milionu korun a pro Fichi 9 Podpora místních výrobců se počítá s 8,778 milionu korun.

V rámci Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 180 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Největší částka, a to zhruba 105 milionů korun, se bude v Posázaví rozdělovat z Integrovaného operačního programu (IROP). Byly stanoveny čtyři oblasti podpory: Fiche 1 Bezpečná cesta nejen do školy, Fiche 2 Vzdělávání, Fiche 3 Komunitní centra a Fiche 4 Investice do sociálního podnikání. V Operačním programu Zaměstnanost se bude rozdělovat téměř 15 milionů korun, a to v rámci Fiche 5 Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření a Fiche 6 Neinvestice do sociálního podnikání. K programovým rámcům, původně schváleným ve Strategii, nově přibyl Operační program Životní prostředí s finanční alokací pro Posázaví ve výši deset milionů korun. Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, už v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jednotlivé programové rámce včetně Fichí a další užitečné informace jsou zveřejněny na stránkách leader.posazavi.com a budou se pravidelně aktualizovat. Zájemci o dotace mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky a mailem, při každé výzvě se budou pořádat také semináře pro žadatele.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS