ŠLECHTOVÁ: VYUŽIJEME VŠECHNY FINANČNÍ PROSTŘEDKY V IROP URČENÉ NA ROZVOJ SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

20. října 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém týdnu ukončilo příjem žádostí ve třech výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřených na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje systémů. Ještě letos v červnu muselo ministerstvo informovat vládu o nedostatečném čerpání alokovaných prostředků v tomto specifickém cíli. Po ukončení příjmu je finanční převis téměř 3,4 miliardy korun.

„Podařilo se nám do těchto výzev zapojit i velké projekty ministerstev, a přestože hrozilo, že v této oblasti zůstanou nevyužité peníze, zájem nakonec předčil naše očekávání. Některé krajské projekty jsou již dokonce v realizaci. Využijeme tak všechny prostředky, které nám Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v této oblasti nabízí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Alokace prostředků z Evropské unie na tři výzvy z IROP zaměřené na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů byla více než 5 miliard z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Po ukončení příjmu žádostí se však ukázalo, že zájem nakonec vysoce překonal nabídku. Bylo zaregistrováno 393 projektů za 8,5 mld. Kč, tedy o cca 3,4 mld. Kč více.

Tematicky se tyto výzvy týkaly oblasti modernizace informačních systémů, vytváření podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Další podpořené oblasti byly svázány s realizací elektronizace v odvětvích, jako jsou např. kultura, vzdělání, zdravotnictví. Okruh žadatelů byl jak z resortů a jejich podřízených organizací, tak samospráv. Ve dvou výzvách (číslo 23 a 26) je s nejvyššími částkami na projekt v řádu stamilionů v čele Ministerstvo vnitra s vybudováním informačního systému technické infrastruktury veřejné správy a s informačním systémem interní komunikace. V samosprávách je v čele Pardubický kraj s modernizací infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje v řádu desítek milionů korun (výzva číslo 28). Nebývale velký zájem byl i ze strany nemocnic a zdravotnických zařízení. Výzvy byly přístupné pro široké spektrum žadatelů, jak ukazuje projekt podporující rozvoj eGovernmentu v obcích Tymákov a Mokrouše v částce nepřesahující 1 milion korun.

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS