Prezentace ze semináře Stromy v krajině

30. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SPOV

Seminář SPOV ČR a Celostátní sítě pro venkov 28. srpna 2017 na výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích zahájili předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Veronika Vrecionová, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a předseda Národní sítě MAS ČR Ing. Jiří Krist. Ke stažení prezentace přednesených referátů.

Jednotlivé prezentace zde:
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--stromy-v-krajine--na-vystave-zeme-zivitelka.aspx

Funkce stromů v krajině
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Programy MŽP a OPŽP na podporu výsadby a ošetřování stromů v krajině
Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Podpora a ochrana stromů v krajině v rámci dotačních titulů MZe
Ing. Bohdan Osoha, Ministerstvo zemědělství ČR

Výsadba ovocných dřevin v pozemkových úpravách
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Ovocné dřeviny, náš národní poklad
Metodika stanovení záchranných sortimentů
Záchranné sortimenty
Funční výsadby ovocných dřevin
Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody

Strom jako klimatická jednotka pro zadržení vody v krajině
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ENKI Třeboň

Projekt Milión stromů do krajiny
Leporelo 1
Leporelo 2
Milión stromů (příručka pro výsadby ovocných stromů do krajiny Čech, Moravy a Slezska)
Mgr. Petr Kulíšek, KS MAS Královéhradecký kraj

Výsadba a údržba stromů v kulturní krajině
Ing. Zdeněk Buzek, soukromý zemědělec zabývající se pěstováním starých ovocných odrůd; Tábor

Příklad dobré praxe „Zahradou poznání″
Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS