Zemědělci můžou požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o podporu na vybudování fotovoltaických systémů na střechách

29. srpna 2017

Michael Jettmar

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V této výzvě mají možnost žádat o podporu rovněž zemědělští podnikatelé. A to konkrétně v programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Podpora je poskytována na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Systém musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy. MPO přijímá žádosti do 16. října 2017.

Více informací na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie---fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu---i--vyzva---229589/

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS