Seminář k výzvě č. 2 OPZ na sociální služby

6. června 2017

Michael Jettmar

Místní akční skupina Boskovicko PLUS vyhlásila druhou výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Tentokrát je zaměřena na sociální služby a sociální začleňování. Potenciální žadatelé byli pozváni na seminář, který se uskutečnil v pondělí 5. 6. 2017 od 13 hodin na Městském úřadě v Boskovicích.

V rámci výzvy má MAS záměr podpořit sociální služby a to konkrétně: Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociální rehabilitace a Odlehčovací služby. Dále budou podpořeny komunitní sociální práce a komunitní centra. Úvodním slovem všechny přivítala projektová manažerka MAS Boskovicko PLUS Simona Dočekalová, která představila svoji kolegyni Radku Bezděkovou a na to začala prezentovat danou problematiku. Na začátku představila samotnou výzvu a její parametry. Dále podporované aktivity, způsobilé výdaje, indikátory a další důležité informace, které se týkají výzvy. Účastníci se mohli průběžné ptát a na odpovědích se aktivně podílely i paní Špidlíková s paní Votroubkovou z odboru sociálních věcí MěÚ Boskovice a paní Sáňková z MSSS Boskovice. Na závěr semináře manažerka sdělila, že pracovníci kanceláře MAS jsou připraveni konzultovat jednotlivé žádosti a žadatelé se na ně mohou obracet v případě dotazů a nejasností v průběhu zpracování svých žádostí. Doufáme, že informace byly dostačující a že potenciálním žadatelům pomohly nasměrovat konkrétní žádost.

Simona Dočekalová
MAS Boskovicko PLUS

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS