O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2016

5. května 2017

Michael Jettmar

Vydáváte obecní či městský zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.

KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. Sdružením místních samospráv ČR
vyhlašují
při příležitosti státního svátku ČR
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
6. ročník soutěže
„O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2016“

Pravidla soutěže:
1. Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů, místních akčních skupin či mikroregionů.
2. Soutěž se koná celostátně ve třech hlavních kategoriích:
a) O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce)
c) O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce
Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.
Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2016.
O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže. Porota není po vyhlášení soutěže schopna z kapacitních důvodů připomínkovat každý zaslaný zpravodaj.
Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu Unives/KPES FF, Univerzita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 26. května 2017.
Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2017 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. Soutěž se koná pod záštitou pana poslance Miroslava Kalouska.
V průběhu května naleznete další informace na www.civipolis.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS