Ministerstvo vnitra ocenilo prevenci: Královéhradecký kraj bral stříbro

23. února 2017

Michael Jettmar

Prevence trestné činnosti páchané na seniorech byla tématem Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) pro rok 2016. Tato soutěž každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Česká republika se soutěže účastní od roku 2005. Zástupcům nejlepších preventivních projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016 slavnostně předal ceny první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

První místo v národním kole získal projekt „Senior akademie“, který již od roku 2006 realizuje Městská policie Brno. Jde o speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání určený seniorům, jenž se zaměřuje na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. Projekt „Senior akademie“ je prvním českým projektem, který zvítězil jak v národním, tak i v evropském kole soutěže.
Druhé místo získal Krajský úřad Královéhradeckého kraje s projektem „Nedáme se!“. Projekt učí zábavnou divadelní formou říkat seniory „NE“ manipulacím a podvodníkům. Hlavní přínos projektu spočívá v tom, že nejde o pouhou přednášku a předávání informací, ale že se senioři vzdělávají zážitkově, interakčně a nenásilnou formou.

Na třetím místě se umístil projekt Městské policie Litvínov s názvem „Nevzdávejte to, senioři!“. Cílem projektu je pomoci posílit sebevědomí seniorů, naučit je různým obranným technikám, přispět k jejich větší vnímavosti vůči vlastnímu okolí a zintenzivnit jejich spolupráci s městskou i státní policií.

Evropská cena prevence kriminality je soutěž, která každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Do soutěže jsou nominovány vítězné projekty národních kol v členských zemích EU. Na projektech se cení především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi. V České republice vyhlašuje národní kolo soutěže každoročně Ministerstvo vnitra – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality.

Lucie Nováková

ředitelka odboru tisku a public relations

Ministerstvo vnitra ČR

Autor: Michal Friček

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS