Obce se opět stanou organizátory veřejné služby. Jak na to?

6. února 2017

Michael Jettmar

SMS ČR sklízí první plody nedávno uzavřeného memoranda o spolupráci s Úřadem práce ČR. Zaváděnou novinkou je pro obce veřejná služba, o níž jsme jednali 24. ledna. Nyní přinášíme podrobnosti.

Od 1. února 2017 je účinná novela zákona o hmotné nouzi, která vrací „do hry“ veřejnou službu. Ta by měla osoby pobírající dávky v hmotné nouzi motivovat k aktivitě. Aktivita bude spočívat v přijetí pracovního poměru na obci prostřednictvím veřejně prospěšných prací, zapojením se do aktivit organizovaných úřady práce – rekvalifikace, kurzy apod. a pak také do institutu veřejné služby.
Základní mantinely veřejné služby jsou nastaveny takto:
Při 20 odpracovaných hodinách měsíčně pro obec v rámci veřejné služby získá osoba finanční pomoc ve výši životního minima (nejnižší finanční pomoc od státu je tzv. existenční minimum),
při 30 odpracovaných hodinách měsíčně získá osoba dalších 605 Kč navíc,
na výkon veřejné služby se budou uzavírat obdobné Dohody jako u veřejně prospěšných pracích,
žádosti budou zveřejněny na portálu Úřadu práce,
obec bude muset mít pojištění odpovědnosti za tyto osoby, ale měla by tam být možnost refundace těchto nákladů,
Úřad práce bude poskytovat jednotný příspěvek na osobní ochranné pomůcky, a to pro dělnické profese ve výši 1 000 Kč a pro ostatní ve výši 500 Kč,
v rámci veřejné služby je možné získat koordinátora veřejné služby zaměstnaného prostřednictvím veřejně prospěšných prací,
dávka na dojíždění pro veřejnou službu je možná, avšak jen zcela výjimečně,
dohoda o veřejné službě bude uzavírána na 2 roky a z veřejné služby lze přejít do režimu veřejně prospěšných prací,
příspěvek na veřejně prospěšné práce se od 1. 1. 2017 zvyšuje pro podporované skupiny na částku 15 000 Kč.

Mgr. Radek Brázda,
předseda PS SMS ČR pro sociální záležitosti obcí

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS