VÍCE NEŽ ČTYŘIKRÁT VĚTŠÍ ZÁJEM O PODPORU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V OBLASTECH SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝMI LOKALITAMI

3. února 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

03.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

„Těší nás velký zájem o tyto výzvy a ukazuje se, že podpora v této oblasti je skutečně potřebná a žádaná. Díky tomuto velkému zájmu budou s největší pravděpodobností finanční prostředky našeho programu na aktivity v oblasti sociálního podnikání v rámci individuálních výzev zcela vyčerpány. Nyní začne pečlivý proces hodnocení všech došlých projektových žádostí, z nichž budou financovány jen ty nejkvalitnější. Ráda bych upozornila na možnost financování aktivit v oblasti sociálního podnikání v tzv. integrovaných výzvách, které byly vyhlášeny v lednu 2017 a jejichž alokace přesahuje 1 miliardu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ říká ministryně Karla Šlechtová.

Ve výzvě č. 43 „Sociální podnikání II.“ bylo předloženo 52 projektů ve finančním objemu téměř 185 mil. Kč. Objem předložených žádostí, které začneme hodnotit, přesáhl alokaci výzvy o 133 mil. Kč, jedná se tedy o více než tři a půl násobný převis alokace výzvy. Ve výzvě č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ bylo předloženo 214 projektů ve finančním objemu téměř 742 mil. Kč, jedná se tedy o více než čtyř násobný převis alokace výzvy. Objem žádostí tak přesáhl alokaci výzvy o 562 mil. Kč. Vzhledem k velkému množství projektů je očekáván o něco delší proces hodnocení, než jak je tomu u výzev se standardním zájmem o podporu.

Aktivity „Sociální podnikání“ a „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ jsou zaměřeny na podporu založení nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího podniku, který doposud nebyl sociálním podnikem. Dále je možné v již existujícím sociálním podniku podpořit rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření kapacity sociálního podniku, zavedení nových technologií či zefektivnění podnikových procesů.

Jak bylo uvedeno výše, další alokace pro podporu sociálního podnikání je vyčleněna v integrovaných výzvách pro ITI (integrované územní investice), IPRÚ (integrované plány rozvoje území) a CLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Informace o těchto výzvách je k dispozici na webových stránkách IROP http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS