Krajská rada seniorů Olomouckého kraje otevře Konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku

12. ledna 2017

Michael Jettmar

Tématu lidského zdraví se budou od února 2017 věnovat posluchači z řad seniorů, kteří se přihlásí ke studiu v rámci Virtuální Univerzity třetího věku. Její Konzultační středisko vzniklo přímo v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Olomoucký kraj spolupracuje s krajskou radou seniorů už několik let. Společně seniorům pomáháme prodloužit jejich aktivní život. Virtuální Univerzita třetího věku je jednou z možností, jak se tito lidé mohou dál rozvíjet a obohatit svoje bytí o nové vědomosti i přátele,“ řekl Oto Košta, hejtman Olomouckého kraje.

Studenti z řad seniorů 50+ budou studovat v šesti semestrech (tři roky), které zakončí slavnostní promocí na partnerské univerzitě. Letní semestr bude zahájen 2. února v 15:15 hodin v Kongresovém sále krajského úřadu.

„Přednášky, kterých je celkem šest v jednom semestru, budou probíhat v dvoutýdenních intervalech. Systém výuky je založen na multimediálních přednáškách vysokoškolských lektorů, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé České republiky, nezávisle na čase. Díky moderních technologiím je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců ve věku 50+ a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště, či zdravotně omezeným,“ sdělila předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. „Své znalosti si studenti Virtuální Univerzity třetího věku kontrolují v samostatně napsaném testu, po jeho zpracování si správnost svých odpovědí ihned ověřují opět po internetu. Pozitivem Virtuální U3V je pro seniory vlastní pocit sebeúcty a úspěšnosti při pravidelném setkávání účastníků stejné generace ve skupinové výuce, navíc je to ideální příležitost pro většinu seniorů z měst i venkova k aktivnímu využití volného času,“ doplnila Hesová.

Projekt je pro Krajskou radu seniorů olomouckého kraje neziskový. Školné ve výši 400 korun za jeden semestr budou studenti hradit přímo partnerské univerzitě a je určeno na nutné výdaje spojené s výukovým programem.

Partnerskou univerzitou projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze, díky které studuje ve 190 střediscích po celé České republice téměř 2000 seniorů. Jedním z center je i Konzultační středisko při základní škole Doloplazy.

Více informací získají zájemci o studium na telefonním čísle 774 345 670. Přihlášky pak mohou zasílat na e-mail: milenahesova@seznam.cz nebo zs.doloplazy@email.cz, případně do schránky Krajské rady seniorů Olomouckého kraje: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Díky podpoře a vstřícnosti Olomouckého kraje k seniorské populaci měli senioři už v loňském roce možnost se gramaticky vzdělávat v počítačových kurzech organizovaných Krajskou radou seniorů, o které byl velký zájem.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS