MAPOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH POTŘEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

14. října 2016

Logo:  k článku MZP

10.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.

Šetření je zaměřeno především na obce a neziskové organizace, které budou osloveny také prostřednictvím regionálních stálých konferencí. Cílem šetření je zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů.

Výsledky dotazníku budou využity pro následnou diskusi s relevantními poskytovateli dotací, ať už z národních nebo evorpských zdrojů, ohledně možných úprav jejich zaměření, případně zřízení nových dotačních titulů v souvislosti s přípravou Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018.

V případě uvedení emailové adresy obdrží respondenti souhrnné výsledky šetření a budou také informováni o závěrech diskusí vedených na základě získaných dat.

Dotazník je možné vyplnit do 24. října 2016, samotné vyplnění zabere asi 20 minut.

CHCETE-LI se účastnit dotazníkového šetření, klikněte na tento odkaz:
https://www.surveymonkey.com/r/MMR_ASZ

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS