Den zdraví v Sázavě ukázal lidem důležitost prevence

14. října 2016

Logo:  k článku Posazavi

Ukázat lidem, jak je pro zdraví důležitá prevence, bylo cílem Dne zdraví, který se uskutečnil 11. října v Sázavě na Benešovsku. Zájemci mohli v rámci něj absolvovat řadu vyšetření, například krku a hlavy, cukru v krvi nebo určení krevní skupiny, dověděli se zásady první pomoci či pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Mohli také ochutnat výrobky regionálních producentů. Akci navštívilo několik stovek lidí, včetně dětí a mládeže.

„Chtěli jsme lidem ukázat, že by neměli podceňovat péči o své zdraví, proto jsme se připojili k celosvětové kampani Dny zdraví. Navázali jsme spolupráci s benešovskou Nemocnicí Rudolfa a Stefanie a se Střední zdravotnickou školou Benešov, které byly hlavním partnerem akce. S jejím výsledkem jsme moc spokojeni,“ řekla koordinátorka projektu Zdravé město Sázava Klára Škvorová.

Ve spolupráci s benešovskou nemocnicí lidem nabídli měření cukru v krvi, zjištění krevní skupiny a onkologické vyšetření krku a hlavy. Střední zdravotnická škola Benešov zajistila ukázku první pomoci, ošetření poranění a v provizorních podmínkách představila také zubní laboratoř. U stánku BESIPu si účastníci mohli vyzkoušet takzvanou opičí dráhu v brýlích, které simulovaly alkohol nebo drogy v krvi či únavu. „Velký úspěch měly brýle nejen u dospělých, ale především u dětí,“ dodala Klára Škvorová.

V otázce bezpečnosti silničního provozu a pravidel při pohybu na pozemních komunikacích pomohli s osvětou sázavští strážníci a Policie ČR. Po celý den mohli také zájemci využít služeb doktorky Evy Mráčkové, bývalé pracovnice psychiatrické léčebny v Bohnicích, která jim poskytla rady v otázkách doléčovacích aktivit a svépomocných hnutí závislých na alkoholu, prevence a léčby závislosti na alkoholu, drogách a gamblerství. Zaměstnanci zdravotních pojišťoven VZP a VOZP nabízeli svým pojištěncům možnost čerpání finančních prostředků na prevenci a na místě zajistili měření krevního tlaku. Velký zájem lidí všech věkových kategorií byl i u měření tuku a vody v těle.

V rámci doprovodného programu připravili zaměstnanci města Sázavy pro zájemce slalom mezi kužely na invalidním vozíku, aby si všichni mohli vyzkoušet, jak ztížené podmínky mají hendikepovaní lidé, jakým problémem je pro ně překonat drobné překážky a jak jim při tom pomáhat. Během celého dne mohli všichni ochutnat a zakoupit regionální výrobky Sadů Tuchoraz s.r.o., Farmy Bláto s.r.o. a Sázavské pekárny. Ochutnávku zajistila i firma Zdravé stravování s.r.o., která nabízí po celé ČR rozvoz připravených krabiček s jídlem. Výrobce skla KAVALIERGLASS, a.s. nabídla u svého stánku nejen možnost zakoupení zboží, ale zdarma také čaj, svařené víno a moučníky podávané a připravené ve formách z varného skla SIMAX. Kosmetická poradkyně Mary Kay nabídla bezplatné poradenství péče o pleť a ukázku líčení.

„Akci hodnotíme jako velmi vydařenou. Všem, kteří se na ní podíleli, patří velký dík. Už teď se těšíme na její další ročník,“ dodala Klára Škvorová.

Projekt Sázava – Zdravé město, který loni schválili sázavští zastupitelé, je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním programu „místní Agenda 21“. Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojených národů a jejích institucí (Světová zdravotní organizace – WHO), za podpory Evropské unie a ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí České republiky realizovány Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Posláním této asociace, jíž je město Sázava členem, je propojovat samosprávy a odborné organizace v České republice ke spolupráci v podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

jt

Kontakt pro další informace:
Klára Škvorová, koordinátorka projektu Zdravé město Sázava, tel.: 327 551 047, e-mail: k.skvorova@mestosazava.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS