Třetí největší světová zemědělská knihovna bude spolupracovat s knihovnou České zemědělské univerzity

5. října 2016

Knihovna Antonína Švehly, největší česká a třetí největší světová zemědělská knihovna, uzavřela dohodu o spolupráci s knihovnou České zemědělské univerzity. Jejím smyslem je vzájemně podporovat profesní rozvoj obou knihoven, zejména v oblasti knihovnických a informačních služeb, informační podpory uživatelů, informačního vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, jehož součástí Knihovna Antonína Švehly (KAŠ) je, uzavřel v letošním roce smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), respektive její knihovnou začleněnou do Studijního a informačního střediska ČZU. Tato spolupráce je vedena především snahou zjednodušit uživatelům obou knihoven přístup k oborovým informačním zdrojům, jak tištěným, tak elektronickým.

Studenti a zaměstnanci ČZU a registrovaní čtenáři KAŠ, mezi které patří jak zaměstnanci Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva zemědělství, ale také zemědělská odborná veřejnost i studenti jiných univerzit, tak mohou od nového akademického roku využívat služby obou knihoven. Postačí k tomu registrace v jedné z nich, druhá pak uživatelům poskytuje své služby bez nutnosti registrace a registračního poplatku. Stačí prokázat se platným průkazem dané knihovny. Získávají tak neomezený a bezplatný přístup k neplaceným službám i informačním zdrojům, tištěným i elektronickým.

KAŠ tak naplňuje dlouhodobý záměr MZe o užší spolupráci knihoven s rezortním zaměřením. Zajištění maximálního komfortu pro uživatele je jen jedním z poslání. Jde také o sdílení zdrojů a zkušeností, podporu rozvoje činností knihoven a jejích zaměstnanců. Dále se jedná o snahu zajistit racionalizaci akvizice (nákup informačních zdrojů) a vytvoření jednotné informační brány pro zemědělství z jednoho místa prostřednictvím společného portálu.

Do budoucna se počítá s podobnou spoluprací i s ostatními rezortními knihovnami – univerzitními, knihovnami veřejných výzkumných institucí nebo knihovnami muzeí.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (www.uzei.cz) byl zřízen Ministerstvem zemědělství, má více než stoletou tradici. Věnuje se především vědě a výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších příbuzných oborů. Spravuje účetní datovou sít FADN (Farm accountancy Data Network), organizuje oborové vzdělávání a poradenství, vede Registr poradců Ministerstva zemědělství, provozuje Knihovnu Antonína Švehly. Od dubna 2016 je veden ředitelem Štěpánem Kalou.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS