Priorita přináší přehled nových výzev

5. října 2016

Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za kterých lze čerpat zvýhodněnou půjčku ze SFŽP ČR. Půjčky jsou nově nabízeny i u odpadových projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky na pokrytí povinné finanční spoluúčasti u zmíněných projektů na další zpracování a využití odpadů. Čerpání aktuálně nabízených zvýhodněných půjček je podmíněno získáním dotace ve 41. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Zájemci o půjčku s fixním úrokem již od 0,45 procenta o ni mohou požádat současně s žádostí o dotaci z programu i dodatečně.
Zvýhodněné půjčky jsou také nabízeny příjemcům dotací u projektů zaměřených na energetické úspory a vodohospodářskou oblast. Příjemci dotací z Operačního programu Životní prostředí mohou díky těmto půjčkám pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizované projekty.
Nově Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR vyhlásilo 38., 42. a 43. výzvu k podávání žádostí o dotaci v Operačním programu Životní prostředí. Výzvy nabízejí dotace na výstavbu oddílných kanalizací a modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a na výstavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Dotaci lze získat i na pořízení a instalaci technologií na odstraňování fosforu v čistírnách odpadních vod. Další novou výzvou je 44. výzva, která navazuje na 6. a 7. výzvu operačního programu, která podpoří projekty zaměřené na analýzu rizik a sanaci starých ekologických zátěží.
Novinkou je i to, že kraje získají dalších 300 milionů korun na výměnu neekologických zdrojů tepla domácnostmi v první výzvě takzvaných kotlíkových dotací. Pozadu nezůstává ani Národní program Životní prostředí, který právě teď nabízí dotace na denní a pobytové environmentální výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol.

PRIORITA zde:
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17257-priorita_09_2016_web.pdf

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS