Pro rozvoj území jsou prvořadé kvalitní silnice

19. ledna 2016

Dagmar Palátková

Logo:  k článku Krkonoše

Ještě donedávna byl stav zdejších komunikací II. a III. třídy v žalostném stavu, v některých úsecích byly povrchy vozovek nebezpečné až kritické. Krkonoše - svazek měst a obcí v té souvislosti v rámci regionálního rozvoje oblasti vyvíjí mj. zájem o péči o infrastrukturu. A tak se situace změnila.

Snaha představitelů Svazku Krkonoše o zlepšení stavu komunikací, vycházející ze Strategie regionálního rozvoje oblasti Krkonoš, se daří. Zajištění kvalitní dopravní přístupnosti a dopravní obsluhy, jako jedna z pěti hlavních priorit, na kterých se zástupci celého území shodli, se i díky předsedovi Janu Sobotkovi, pověřenému se záležitostí zabývat, se již nyní rýsuje v konkrétně opravených a dokončených úsecích silnic.

Pasportizace špatného stavu komunikací se vyplatila
Právě z důvodu tvorby podkladů a z nich vyplývajících argumentů nutných k efektivnímu jednání a rychlým konstruktivním krokům byla v roce 2011 vytvořena tzv. pasportizace úseků komunikací nutných k opravám. Požádáni byli starostové jednotlivých, nejenom členských měst a obcí Svazku Krkonoše, aby pomohli definovat úseky a stavy komunikací, které žádaly co nejrychlejší opravu. Starostové předali připomínky a tak vznikl dokument podrobně vypovídající o stavu silnic v regionu, který byl každoročně aktualizován. Na základě pasportizace proběhlo jednání s hejtmany Libereckého a Královéhradeckého kraje a ředitelem Správy a údržby silnic KHK.

Strategické rozhodnutí koncernu, usnesení Vlády ČR a tlak vedení Svazku Krkonoše
Následně na základě rozhodnutí koncernu Škoda Auto o modernizaci závodu ve Vrchlabí, bylo usnesením Vlády ČR v roce 2012 rozhodnuto o dotaci ve výši 551 milionů Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na rozvoj Průmyslové zóny Škoda Auto a další opravy souvisejících komunikací.
Královéhradecký kraj realizuje a spolu s Libereckým krajem dofinancuje rekonstrukce komunikací Horka, Studenec, Dolní Branná. Dokončeny jsou mimo jiné opravy silnic v Hostinném, most a kruhový objezd u Lidlu ve Vrchlabí. Rekonstrukce silnice 1. třídy této části města je tak velmi důležitá, protože tu jsou obchodní zóny a obě nádraží. Nejfrekventovanější uzel města je výhledově nejdůležitější lokalitou. Tento rok bude rekonstrukce pokračovat. Bude dokončena silnice z Branné do Vrchlabí. V roce 2017 pak silnice Dělnická směrem do Harty. Opraveny jsou úseky silnic v okolí Janských Lázní, u Nové Paky, u Vidochova, v Rudníku, u Košťálova, Valteřic, apod.

Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka k tomu doplnil: „Víme, že problémy s hledáním peněz na opravy komunikací jsou a budou. Je jasné, že to nebylo jen o tom napsat seznam úseků, někomu ho předat, a ten někdo s ním bude nakládat, a my se dočkáme oprav. Za velkou finanční dotací je především zájem koncernu Škoda Auto o modernizaci závodu ve Vrchlabí a bezprostřední a cílená snaha Svazku Krkonoše dobrat se postupně v obou krajích nějakého výsledku. Jsem za to rád, protože to se nám podařilo.“

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS