Kraj zahájil stavbu nového pavilonu Domova důchodců v Proseči u Pošné

2. září 2014

Jitka Svatošová

Foto k článku Kraj zahájil stavbu nového pavilonu Domova důchodců v Proseči u Pošné

Nový pavilon určený především pro spoluobčany s Alzheimerovou chorobou staví Kraj Vysočina v areálu Domova důchodců v Proseči u Pošné. Přízemní stavba s kapacitou 18 nových pokojů s celkem 33 lůžky bude hotová koncem listopadu 2015 a Kraj Vysočina za ni zaplatí ze svého rozpočtu téměř 83 miliónů korun.

„Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově. Navíc zde vznikne nová jídelna a dvě vzpomínkové trasy s originálními retro prvky, které mají pomoci seniorům se vzpomínáním,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

Poklepání na základní kámen nového pavilonu se účastnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, předseda Senátu PČR Milan Štěch a Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku.

Nový přízemní pavilon Domova důchodců v Proseči u Pošné je citlivě zasazen do svahu zámeckého parku. „Konstrukční řešení přístavby vychází z památkově vstřícného řešení nového objektu situovaného do těsného sousedství hlavní budovy - zámku. Bylo třeba stavět tak, aby nebyly narušeny pohledy na stávající objekt zámku a nevytvořila se žádná nová dominanta. Volili jsme tedy podzemní objekt se zatravněnou střechou a jedinou jižní fasádou, za kterou jsou také situovány pokoje klientů s přímými individuálními přístupy do zahrady,“ informoval Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku.

Součástí projektu jsou dvě nové vzpomínkové trasy. Venkovní bude mít podobu nekonečné smyčky kolem venkovních objektů a její součástí bude altán a jezírka, záhony, lavičky, solitérní rostliny, hranice dříví a jiné paměťové prvky. „Vzpomínková trasa vnitřní – pro zimní období a jinak nepříznivé počasí – bude vybavena otopnými lavicemi a originálními paměťovými prvky např. napodobeninou starší autobusové zastávky a telefonní budky, tedy předměty, které jim budou připomínat jejich dětství a mládí. Jde o projekt zaměřený na vyvolávání vzpomínek, který byl inspirován zahraničními zkušenostmi. Zařízení tak pomáhá lidem vybavovat si vzpomínky na dřívější život a tím se orientovat ve skutečném světě, který je v současné době obklopuje,“ vysvětluje Petr Krčál a ředitel Domova důchodců v Proseči u Pošné Jiří Hormadl dodává: „Stejně pečlivě byly vybírány použité barvy pro výmalbu interiérů, tak aby pomohly snazší orientaci seniorů v prostoru a rozeznání jednotlivých pokojů.“

Kraj Vysočina v rámci svých příspěvkových organizací disponuje 199 lůžky v tzv. domovech se zvláštním režimem. V těchto domovech se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V Proseči u Pošné provozují také domov pro osoby se zdravotním postižením, kde pomáhají lidem, kteří ztratili schopnost pohybu případně další schopnosti v důsledku úrazu, autonehody nebo nějakého závažného onemocnění.

Dodavatelem díla přístavby pavilonu DD Proseč u Pošné je společnost PKS.

Mezi další krajská zařízení, která se specializují na klienty s Alzheimerovou chorobou, tedy onemocněním mozku, se nachází ve Ždírci u Jihlavy nebo ve Velkém Meziříčí.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS