Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství v Plzeňském kraji

14. listopadu 2013

tiskový servis CpKP

Foto k článku Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství v Plzeňském kraji

V rámci projektu Podpora odborných partnerství realizovaného Centrem pro komunitní práci západní Čechy a financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, proběhl závěrečný workshop, který se konal 31. 10. 2013 v prostorách občanského sdružení TOTEM – regionálního dobrovolnického centra v Plzni.

Projekt byl zaměřen na komplexní řešení potřeb seniorů potřebujících péči druhé osoby a na zjišťování potřeb pečujících osob v Plzeňském kraji.
Hlavní výsledky projektu byly v úvodu závěrečného workshopu představeny Filipem Zapletalem, vedoucím odboru sociálních věcí Plzeňského kraje a Janem Martínkem z Centra pro komunitní práci západní Čechy. V rámci projektu vznikly dvě odborné partnerské koalice při respektování specifik dvou území (Plzeň a venkovské a příhraniční oblasti Plzeňského kraje). Pozornost koalic se zaměřila na tyto sociální služby: pečovatelská služba, osobní asistence, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací služby, domovy pro seniory. Partnerské koalice formulovaly doporučení zaměřená na podporu nadregionálního řešení poskytování výše uvedených služeb (kapacita, financování, kvalita služby, atd.) a rovněž svým členům přinášely podnětnou výměnu zkušeností a znalostí. Členy koalic jsou zainteresovaní poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí, neziskových organizací a další odborníci na dané téma.
V dopoledních hodinách závěrečného workshopu prezentovali své zkušenosti s prací s cílovou skupinou odborníci, kteří výstupy projektu pomáhali vytvářet. Zejména Vlasta Faiferlíková z organizace TOTEM – regionální dobrovolnické centrum a Marie Hrečínová Prodanová z Oblastní charity Sušice. Odpoledne byly pro účastníky připravené workshopy na téma Standardy sociálních služeb a jejich uplatnění v praxi a Případová setkání a sociální práce se seniory. Workshopy vedli lektoři specializování na daná témata.
Účastníci workshopu dostali k dispozici také publikaci shrnující výstupy projektu a leták sloužící k informování cílové skupiny o možnostech řešení jejích problémů s pomocí sociálních služeb. Tyto publikace budou nadále k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) a Centra pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp-zc.cz). Tištěné publikace můžete také získat v sídle Centra pro komunitní práci na adrese Americká 29, Plzeň. Více informací Vám podá Bc. Ondřej Starý, koordinátor projektu, na telefonu: 774 497 874, nebo na e-mailu ondrej.stary@cpkp.cz.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS