Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství

24. června 2013

tiskový servis CpKP

Foto k článku Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství

V Plzeňském kraji se realizuje projekt zaměřený na řešení potřeb seniorů a pečujících osob. Projekt usiluje o hledání nadregionálního řešení zajištění určitých typů sociálních služeb a to formou vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty.

Projekt vychází z procesů komunitního plánování v jednotlivých obcích Plzeňského kraje. Úkolem odborných koalic bude hledat řešení nadregionálního zajištění sociálních služeb pro seniory potřebující pomoc druhé osoby a podpory pečujících osob. Projekt se týká následujících služeb:
• pečovatelská služba
• osobní asistence
• denní a týdenní stacionáře
• odlehčovací služby
• domovy pro seniory
Tyto služby je potřeba řešit v kontextu větších území a často není efektivní je poskytovat pouze pro jednu obec či město (venkovské a pohraniční oblasti Plzeňského kraje). Pro aktivní účastníky projektu jsou připraveny vzdělávací workshopy a individuální konzultace dle zájmu a potřeb členů koalic.
Realizace projektu potrvá do října 2013 a jeho realizátorem je Centrum pro komunitní práci a partnerem Plzeňský kraj. Zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na Ondřeje Starého, tel.: 774 497 874, e-mail: ondrej.stary@cpkp.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS