Poskytovatelé sociálních služeb Plzeňského a Jihočeského kraje společně diskutovali

28. února 2013

Daniel Leon

V samotném závěru února, přesněji 26. 2. 2013, se v zasedacím sále Krajského úřadu Plzeňského kraje sešli zástupci poskytovatelů sociálních služeb z Plzeňského a Jihočeského kraje, aby společně diskutovali na konferenci „Standardy kvality sociálních služeb v praxi“.

Daniel León z pořádající neziskové organizace Centrum pro komunitní práci shrnuje setkání poskytovatelů: „Dnešní konference ukázala, že téma kvality sociálních služeb, standardů kvality a jejich kontroly, stejně jako otázka financování této sféry oslovuje všechny poskytovatele soc. služeb bez rozdílu. Na konferenci dorazilo nebývalé množství účastníků - celkem 90, kteří zastupovali organizace zřizované obcemi, Plzeňským a Jihočeským krajem, církvemi, stejně jako ty z neziskového sektoru. Počet zastoupených subjektů nabízejících soc. služby dosáhl takřka čísla 50, což považujeme za výjimečné. Tato skutečnost nám potvrzuje opravdu vysoký zájem poskytovatelů o zkvalitňování a rozšiřování nabídky služeb.“

Účastníkům konference byly představeny příspěvky zaměřené na standardy kvality sociálních služeb, jejich správné nastavení a kontrolu, dále pak na přínosy strategického plánování jako nástroje pro dlouhodobě udržitelný rozvoj organizací. Tyto příspěvky vycházely z dlouhodobé, více jak roční, spolupráce poskytovatelů soc. služeb s Centrem pro komunitní práci v oblasti individuálního vzdělávání ve zmíněných oblastech.
Na příspěvky shrnující poznatky o podmínkách provádění inspekčních návštěv u poskytovatelů a informace o aktuálním dění v oblasti inovace systému standardů kvality a jejich kontroly plynule navázala diskuze účastníků.
Konference nabídla prostor pro sdílení informací, poskytovatelům umožnila rozšíření přehledu v chápání kvality standardů kvality i řízení chodu samotných organizací.

Bližší informace ke konferenci je možno nalézt na webových stránkách organizátora konference Centra pro komunitní práci - www.cpkp.cz. S otázkami či podněty se obracejte na Daniela Leóna (e-mail: daniel.leon@cpkp.cz).

Konference se konala jako závěrečná aktivita projektu „Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace, který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS