Konference Strategické plánování sociálních služeb v praxi

25. ledna 2013

Daniel Leon

Foto k článku Konference Strategické plánování sociálních služeb v praxi

Konference zaměřená na prezentaci praktických zkušeností s naplňováním standardů kvality sociálních služeb a na přínosy strategického plánování pro poskytovatele sociálních služeb proběhne dne 26. února 2012, od 10:15 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje. Konferenci pořádá Centrum pro komunitní práci a budou na ní prezentovány závěry z celoročních konzultací týkajících se standardů kvality a strategického plánování, které byly poskytovány bezmála třiceti poskytovatelům sociálních služeb z Plzeňského a Jihočeského kraje.

Na konferenci budou představeny příklady dobré praxe a nejčastějších problémů při naplňování standardů kvality soc. služeb. Dále budou prezentovány základní principy strategického plánování a možné přínosy zpracování strategického plánu pro poskytovatele soc.služeb. Na konferenci vystoupí rovněž zástupci poskytovatelů, kteří představí vlastní zkušenosti s prací na zkvalitňování naplňování standardů kvality.
Na závěr konference stručně představíme změny v provádění inspekcí kvality sociálních služeb platných od 1.1.2012 a také projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“ realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož hlavním záměrem je revidovat systém kvality sociálních služeb a zefektivnit systém kontroly. Projekt je nyní ve fázi zveřejňování prvních výstupů a poskytovatelům sociálních služeb se otvírá možnost jejich připomínkování.
Akce je určena pro zástupce všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají zájem o zkvalitňování své činnosti, stejně jako o zajištění dlouhodobé udržitelnosti provozu organizace. Na konferenci jsou vítáni i zástupci státní správy a samospráv.

Konference je organizovaná jako součást projektu „Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace“, jehož cílem je podpora kvality sociálních služeb a stability organizací poskytujících sociální služby prostřednictvím jejich vzdělávání. Projekt podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Bližší program a informace k projektu jsou k dispozici na www.cpkp.cz.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, potvrďte, prosím, svou účast do 14.2.2013 na e-mailové adrese administrativa.zc@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle 377 329 558.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS